Luty

1. KIM BĘDĘ GDY DOROSNĘ?

· rozwijanie mowy;

· budzenie zainteresowania literami;

· zapoznanie z wybranymi zawodami;

· dostrzeganie zmian technologicznych;

· zapoznanie z historią wybranego wynalazku;

· rozwijanie sprawności fizycznej;

· doskonalenie umiejętności matematycznych;

· rozwijanie ekspresji ruchowej;

· rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych.

2. CZY KOT W BUTACH BYŁ NA WESELU KOPCIUSZKA?

· wymienianie wybranych postaci z bajek;

· rozwijanie umiejętności improwizacji muzycznych;

· zapoznanie z zawodem bibliotekarza;

· zapoznanie ze sposobem korzystania z biblioteki;

· popularyzowanie czytelnictwa;

· rozwijanie umiejętności plastycznych;

· rozwijanie sprawności fizycznej;

· odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 10.

3. KTO TO TAKI: MAMA MAMY, TATA TATY?

· rozwijanie wiedzy o kinie;

· budzenie zainteresowania teatrem;

· rozwijania wyobraźni podczas słuchania muzyki;

· poznawanie zasad kulturalnego zachowania w muzeum;

· poznawanie wybranych instrumentów orkiestrowych;

· ćwiczenie umiejętności wykorzystywania rekwizytu podczas zabawy;

· doskonalenie umiejętności matematycznych;

· rozwijanie postawy badawczej;

· rozwijanie słownictwa czynnego;

· rozwijanie umiejętności plastycznych;

4. CO ŁĄCZY KURĘ I DINOZAURA?

· rozwijanie wiedzy na temat dinozaurów;

· zapoznanie z dinozaurami mięsożernymi;

· zapoznanie z wybranymi zwierzętami prehistorycznymi;

· zapoznanie z pracą paleontologa;

· rozwijanie dykcji podczas śpiewu;

· ćwiczenie umiejętności odtwarzania tekstu z różnym natężeniem głosi;

· rozwijanie sprawności fizycznej;

· rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej;

· rozwijanie wypowiedzi słownych.

 

PIOSENKA

„Ulepmy bałwana”

https://youtu.be/OZZvOZkfWso

Proszę Pana, proszę Pana, proszę Pana,

ulepmy razem bałwana!

Tyle śniegu napadało,

że możemy z niego śmiało

trzy kule utoczyć,

Dolepić nos, oczy,

żeby rano wszystkich bałwan zaskoczył.

Kiedy śnieg jest, bo jest Zima,

ja nie mogę się powstrzymać

i bałwana zaraz lepie,

bo z bałwanem Zimą lepiej.

Proszę Pana, proszę Pana, proszę Pana,

ulepmy razem bałwana!

Tyle śniegu napadało,

że możemy z niego śmiało

trzy kule utoczyć,

Dolepić nos, oczy,

żeby rano wszystkich bałwan zaskoczył.

Taki bałwan na trawniku

w białym śnieżnym kaftaniku

z marchewkowym śmiesznym nosem

jest zabawny, więc ja proszę:

Proszę Pana, proszę Pana, proszę Pana,

ulepmy razem bałwana!

Tyle śniegu napadało,

że możemy z niego śmiało

trzy kule utoczyć,

Dolepić nos, oczy,

żeby rano wszystkich bałwan zaskoczył.

Bez bałwana trawnik biały

taki jakiś osowiały

bez bałwana nie ma zimy…

No już dobrze, już – lepimy!

Proszę spojrzeć, warto było!

Bałwanowi dobrze tu jest!

On tak się uśmiecha miło,

jakby mówił nam…

- Dziękuję!

 

WIERSZ

,,Kłopoty w bibliotece" M.Przewoźniak

Książkom w pewnej bibliotece

nudziło się tak dalece ,

że ni z tego i, ni z owego

zaczęły grać w chowanego

„Calineczka” się schowała

za ogromny atlas ryb.

 

Szuka krasnal Hałabała,

gdzie się przed nim Plastuś skrył?

Tak się wszystkie wymieszały,

że ta pani w bluzce w prążki

chodzi tutaj już dzień cały,

nie znajdując żadnej książki.