Marzec

MARZEC

 

1. Dlaczego w marcu jest jak w garncu?

 

• rozwijanie koncentracji uwagi

• zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie

• zapoznanie ze znaczeniem wody dla środowiska oraz z korzyścią czerpaną z wody przez żywe organizmy

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

• rozwijanie sprawności manualnych

• kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach

• wzbogacenie słownictwa czynnego dzieci

 

2. Gdzie ubiera się Pani Wiosna?

 

• zapoznanie ze zjawiskami charakterystycznymi dla wiosny

• zapoznanie z budową i cechami wybranych kwiatów wiosennych

• rozwijanie koncentracji uwagi

• poznanie wybranych ptaków wędrownych

• rozwijanie percepcji słuchowej

 

3. Z czego to jest zrobione?

 

• poznawanie sposobu otrzymywania sera

• poznanie pochodzenia wełny

• rozwijanie koncentracji uwagi

• poznawanie sposobu otrzymywania papieru

• rozwijanie sprawności ruchowej

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

• rozwijanie wyobraźni twórczej

 

4. Jakie wzory i kolory lubią pisanki?

 

• poznawanie zwyczajów wielkanocnych

• wzmocnienie poczucia własnej wartości

• rozwijanie wyobraźni przestrzennej

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

• rozwijanie wyobraźni twórczej

• rozwijanie umiejętność pracy w grupie

 

WIERSZ

„Marzanna” (Wanda Chotomska)

Ruszamy gromadą, wesołym pochodem, niesiemy marzannę nad zieloną wodę. Płyń sobie, Marzanno, szumiącym potokiem, na morze szerokie, na morze głębokie. Zgiń, przepadnij, zimo, i nie wracaj do nas, na przyjęcie wiosny Otwórzmy ramiona. A teraz, gdy zima poszła już daleko – zatańcz z nami, wiosno, nad zieloną rzeką.

 

PIOSENKA

" Przyszła Pani Wiosna" https://www.youtube.com/watch?v=PaG2mIpXBa0

Przyszła pani wiosna

To pora roku jest radosna

Słońcem świat okryła

I szarą zimę przegoniła

 

Ref. Wiosna, wiosna wkoło nas

Już się zazielenił las

Wiosną robi się wesoło

Bo to piękny czas

 

Przyszła pani wiosna

To pora roku jest radosna

Śnieg w wodę zmieniła

Na drzewach pąki rozwiesiła

 

Ref. Wiosna, wiosna wkoło nas

Już się zazielenił las

Wiosną robi się wesoło

Bo to piękny czas