Kwiecień

KWIECIEŃ

 

 1. O CZYM MARZĄ ZWIERZĘTA?
 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na polu;
 • poznanie warstw lasu i występującymi w nich zwierzętami i roślinami;
 • rozwijanie mowy;
 • budzenie zainteresowania literami;
 • ćwiczenie przeliczania;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie zdolności plastycznych;
 • pobudzanie wyobraźni.
 1. KTO OBRONI SŁONIA?
 • poznanie pojęć ssaki, owady, gady, płazy, ptaki;
 • poznanie wybranych zwierząt będących pod ochroną;
 • odkrywanie znaczenia kolorów w świecie zwierząt;
 • rozwijanie estetyki ruchu i prawidłowej postawy;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • budzenie zainteresowania literami;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 1. JAK BYĆ EKO?
 • zapoznanie z zasadami segregowania odpadów;
 • rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę;
 • zapoznanie z praktykami proekologicznymi;
 • zapoznanie ze sposobami mierzenia długości;
 • rozwijanie swobody ruchów i orientacji w przestrzeni;
 • rozwijanie mowy.
 1. KTO WYMYŚLIŁ NASZĄ FALGĘ?
 • rozwijanie postawy patriotycznej;
 • zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi;
 • poznanie wspólnoty państw – Unii Europejskiej;
 • wykonanie pracy plastycznej o tematyce patriotycznej;
 • wyrażanie różnych form ekspresji twórczej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • budzenie zainteresowania literami.

 

Wiersz A. Surowiec „Rozmowy zwierząt”

W gospodarstwie już od rana rzecz się dzieje niesłychana.

Obudziły się zwierzęta i dyskusja rozpoczęta.

Kukuryku! Kukuryku! Kto tak pieje przy kurniku?

A to kogut: kukuryku! Woła kury do kurnika.

Ko, ko, ko, ko, ko, ko, a to kto? To jest kura - złotopióra.

Grzebie w ziemi pazurkami, szuka miejsca z robaczkami.

Kwi, kwi, kwi, kwiczy świnka, co różowy ryjek ma.

Kwi, kwi, kwi, cha, cha, cha. Kto tak czysty jest jak ja?

Na to kaczka kwacze tak: kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwak

Idź do rzeki umyj ryjek, będziesz ładna tak, tak, tak.

Usłyszała to też krowa, zaryczała: muuu, muuu, muuu.

Słuszne rady dajesz tu wiec się umyj świnko już.

Konik zarżał i ha, ha, ha. Tak skończyła się historia ta.

 

Piosenka – „Kwiatowa wróżka”

https://youtu.be/sSt6Ny1g4g8

 

 1. Co to za ogrodnik posiał kwiatów tyle

Tulipany i kaczeńce, bratki i żonkile

To wiosna, to wiosna zielona wiosna

Razem z deszczem, ciepłym deszczem

Kwiaty nam przyniosła

Razem z deszczem, ciepłym deszczem

Kwiaty nam przyniosła

 1. Spytajcie bociana, spytajcie skowronka

Kto te kwiaty kolorowe posadził na łąkach

To wiosna, to wiosna zielona wiosna

Razem z deszczem, ciepłym deszczem

Kwiaty nam przyniosła

Razem z deszczem, ciepłym deszczem

Kwiaty nam przyniosła

 1. A może to wróżka co wszystko czaruje

Drzewa, łąki, ogrody kwiatami maluje

To wiosna, to wiosna zielona wiosna

Razem z deszczem, ciepłym deszczem

Kwiaty nam przyniosła

Razem z deszczem, ciepłym deszczem

Kwiaty nam przyniosła