Luty

Tak mija nam czas

– wprowadzenie litery w W - małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w sta­łych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygo­dnia, miesięcy- kodowanie

– nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, mie­sięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia

– zwracanie uwagi na kalen­darze, ich rolę w określa­niu dni tygodnia, miesięcy

– poznawanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzi­siejszego

– nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wie­czór, i nocy

– odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej.

- Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” – „Polska w filmach edukacyjnych”

 

Bezpieczeństwo w Internecie

- Internet jako źródło wiedzy  

- poznanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu

- uświadomienie dzieciom zagrożeń, które mogą czekać na nie w Internecie

- zapoznanie dzieci z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z nowoczesnych technologii

- wysyłanie wiadomości e-mail

- kodowanie

 

Czyste powietrze wokół nas

- kształtowanie zachowań i rozwijanie pozytywnej świadomości ekologicznej poprzez obserwowanie otoczenia 

- wyciąganie wniosków i ustalenie sposobów na ograniczenie zanieczyszczenia

- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów

- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego;

- zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu tytoniowego;

- zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów;

- zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym

- kodowanie

 

Nie jesteśmy sami w kosmosie

– wprowadzenie litery p P– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

- poznawanie nazw wy­branych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie cieka­wostek na ich temat

– poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma

– poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.

– czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej.

– rozpoznawanie cyfr

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub in­nych zbiorów zastępczych.

- kodowanie

- innowacja pedagogiczna Angielski – Ja to czuję! – piosenka The wheels on the bus

 

Cyfrowobezpieczni

By bezpiecznym w sieci być,

Musisz kilka zasad znać

I przestrzegać musisz ich,

aby chronić swoje „ja”

Klikaj rozważnie, nie byle gdzie,

chroń dane swe, gdy logujesz się.

Sefrując po sieci, musisz wiedzieć, że

Nie każdy jest tym, za kogo podaje się.

 

Czysta planeta

Czyste powietrze, gleba i woda      

To naszej planety piękna uroda.

Dbajmy codziennie o przyrodę,

Oszczędzając w domu wodę.

Dbajmy o lasy młode i stare ,

Aby czyste powietrze dawały nam stale.

Nie wyrzucajcie śmieci na trawę ,

bo nam psuje piękną zabawę.

 

Piosenka: The wheels on the bus

The wheels on the bus go round and round,
round and round, round and round.
The wheels on the bus go round and round,
all day long

The wipers on the bus go swish, swish, swish;
all day long

The money on the bus goes, chink, chink, chink

all day long.

 

The mums on the bus go chatter, chatter, chatter

all day long.


The dads on the bus go ssh, ssh, ssh,

The dads on the bus go ssh, ssh, ssh,

all day long.

The bell on the bus goes ding, ding, ding
The bell on the bus goes ding, ding, ding
all day long
 

Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope:)

Toys (Zabawki)
Colours (Kolory)
Numbers 1–3 (Liczby 1–3)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

doll; ball; plane; train; yo-yo; yellow; red; blue; green; orange; brown; 1, 2, 3.

 

Zabawa ruchowo:

Abracadabra, One-two-three!

Now we are teddy bears so walk with me.

 Abracadabra, One-two-three!

Now we are dolls so dance with me.

Abracadabra, One-two-three!

Now we are cars so drive with me.

Abracadabra, One-two-three!

Now we are balls so jump with me.