Procedura
 

W załączniku poniżej uaktualniona procedura funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w okresie pandemii COVID – 19. Aktualizacja dotyczy sposobu przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców. Prosimy o zapoznanie się z tekstem. Nowe zasady są następujące:

- Rodzice i dzieci wchodzą do przedszkola wejściem głównym,

- Woźne pełniące dyżur wpuszczają do szatni czworo rodziców z dziećmi, rodzic rozbiera dziecko, przekazuje woźnej, która odprowadza je do sali. W uzasadnionych przypadkach, rodzic może odprowadzić dziecko do grupy, np. potrzeba indywidualnego kontaktu z nauczycielka.

- Podczas odbierania woźna oddziałowa przyprowadza dziecko z sali zabaw do rodzica czekającego w szatni. Rodzic ubiera dziecko i opuszcza placówkę. W szatni może przebywać czworo rodziców z dziećmi w jednym czasie. W uzasadnionych przypadkach, rodzic może odebrać dziecko z grupy, np. potrzeba kontaktu z nauczycielką.

 Przypominamy o konieczności dostarczenia w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID – 19 oraz upoważnień do odbioru dziecka przez osoby trzecie. 

 Załączniki:

  • procedura.docx  (35.23 KB)