Konkurs jesienny

KONKURS PIOSENEKI

PT: „ PIOSENKI DLA PANI JESIENI”

 

Organizatorzy: Grażyna Danielczyk, Agnieszka Katarzyna Zdanuczyk - Przedszkole Samorządowe nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku

Cele:

 • Promocja pracy i osiągnieć dzieci w dziedzinie muzyki ze współudziałem rodziców.
 • Integracja środowiska przedszkolnego i lokalnego.
 • Popularyzacja piosenki dziecięcej i przedszkolnej.

Termin: do 30.10.2020r.

 

Przebieg konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkola Samorządowego nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w wieku 3 -6 lat i ich rodziców.
 2. Jeden uczestnik może zaprezentować 1 utwór (samodzielnie lub z rodzicem).
 3. Uczestnik może śpiewać z osobą akompaniującą na instrumencie muzycznym, z płyty CD lub może śpiewać a capella.
 4. Dobór repertuaru o tematyce jesiennej wg. uznania uczestnika.
 5. Każdy uczestnik wraz z rodzicami przygotowuje do występu również strój jesienny.
 6. Występ uczestnika należy nagrać w formie mp4 i przesłać e –mailem wypełniając kartę uczestnika na adres: gdanielczyk@ps79.bialystok.pl

                     azdanuczyk@ps79.bialystok.pl

 1. Prezentacje będą oceniane pod względem wykonania utworu i doboru stroju jesiennego przez powołane przez organizatora Jury konkursowe.
 2. Każdy uczestnik wypełnia kartę uczestnika i dołącza ją do przesyłanego materiału.
 3. Karta uczestnika:

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………..

Grupa ………………………………………………………………………………

Wiek ………………………………………………………………………………..

Tytuł piosenki…………………………………………………………………..

     10.Nagrody:

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

     11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania nagranym materiałem w celu archiwizacji
          i promocji na stronie internetowej przedszkola i Facebooku.