Ratujmy kasztany 2020!

Ratujmy Kasztany 2020!

Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku wzorem lat ubiegłych zorganizował kampanię „Ratujmy Kasztany 2020”, w której udział wzięły dzieci z naszego przedszkola.

Cała akcja polegała na systematycznym grabieniu i uprzątaniu opadających liści kasztanowców, wewnątrz których zimują osłonięte kokonem poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka. Przedsięwzięcie miało  istotne znaczenie dla poprawy kondycji zdrowotnej tego gatunku drzew w naszym mieście poprzez eliminację szkodników. Jednocześnie podnosi świadomość proekologiczną społeczeństwa i pełni funkcję edukacyjną. Dzieci wyposażone w foliowe rękawice z wielkim zaangażowaniem zbierały liście kasztanowców do papierowych worków.

Akcja miała miejsce na terenie naszego przedszkola i osiedla Zielone Wzgórze
w dniach  od 15.10.2016r. do 15.11.2020r.