Ankieta

                                   Szanowni Rodzice!

Zgodnie z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa wskazanym przez Ministra Edukacji i Nauki pt. „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w placówkach. Rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne” nasze przedszkole realizuje program edukacji ekologicznej „Szanujemy przyrodę w Konwaliowym Zakątku”. W związku z tym  zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu i uzupełnienie ankiety internetowej w terminie do 10 października 2021r. Ma ona na celu ustalenie aktualnego poziomu prowadzenia działań edukacyjnych w przedszkolu w temacie ekologii, ochrony środowiska oraz zbadanie faktycznych potrzeb wynikających z realizacji priorytetu. Link do ankiety otrzymają Państwo drogą mailową.

Badanie ma charakter orientacyjny i jest całkowicie anonimowe.

                                                                           Patrycja Izabela Ciborowska, Emilia Karpiesiuk

 Zespół ds. badań jakościowych i ilościowychSprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1