Zajęcia dodatkowe

  Zapisy na zajęcia dodatkowe –  nauka języka angielskiego 

Podobnie jak w poprzednim roku mogą Państwo zapisać dziecko na dodatkowe zajęcia nauki języka angielskiego. Dokonać tej czynności można w dniach od 8. do 16 września 2022 r. za pomocą kontaktu pod numerem telefonu 517 808 414 

Zajęcia z języka angielskiego  będą się odbywały w każdą środę od dnia 1 października 2022 r.  Opłata miesięczna wynosi 65 zł za zajęcia dla 3,4 – latków, a 75 zł dla 5, 6 – latków. 

Państwa zadaniem jest upoważnienie nauczycielki języka angielskiego do odbioru dziecka od nauczycielek, bez tego dokumentu przedszkolak nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach. Rzeczony dokument należy pobrać u nauczycielek w grupach. 

 

Zapisy na zajęcia dodatkowe -  Choreoterapia dzieci z elementami integracji sensorycznej! 

Maja Państwo możliwość zapisania dziecko na zajęcia Choreoterapii dzieci z elementami integracji sensorycznej. Dokonać tej czynności można od 8. do 13 września za pomocą kontaktu pod numerem telefonu 570 285 342 .  

Zajęcia z choreoterapii będą się odbywały się we środę od 1 października 2022 r.  Opłata miesięczna wynosi 65 zł. 

Państwa zadaniem jest upoważnienie instruktorki do odbioru dziecka od nauczycielek, bez tego dokumentu przedszkolak nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach. Rzeczony dokument jest dostępny u nauczycielek w grupach.  

 

Zapisy na zajęcia dodatkowe - Drużyna Kangura! 

Podobnie jak w poprzednim roku mogą Państwo zapisać dziecko na zajęcia Drużyny Kangura. Dokonać tej czynności można od 8. do 16 września za pomocą strony internetowej www.przedszkoliada.pl/zapisy.  

Zajęcia będą się odbywały  w poniedziałki i wtorki od 1 października 2022 r.   

Opłata miesięczna wynosi 55 zł. 

Należy podpisać  upoważnienie dla instruktora do odbioru dziecka od nauczycielek z grup.  

Bez stosowanego podpisu Państwa dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w zajęciach. Rzeczony dokument  jest do pobrania u nauczycielek w poszczególnych grupach. 

 

Zapisy na zajęcia dodatkowe Robotyka! 

W tym roku szkolnym dla dzieci 5 i 6 – letnich będą  odbywały się płatne zajęcia z robotyki. Mogą Państwo zapisać dzieci poprzez formularz dostępny na stronie www.kochamroboty.pl/zapis lub wysyłając sms pod numer telefonu 794 492 172 do dnia 10 września. Zabawa z dzieciakami odbywać się będzie w każdy piątek od 1 października 2022 r.  Informacja o opłatach u instruktora. 

Państwa zadaniem jest upoważnienie instruktora do odbioru dziecka od nauczycielek, bez tego dokumentu przedszkolak nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach. Rzeczony dokument jest dostępny u nauczycielek w grupach.  

 

Zapisy na zajęcia dodatkowe - Taneczny Mix 

Podobnie jak w poprzednim roku mogą Państwo zapisać dziecko na zajęcia Tanecznego Mix-u. Dokonać  

tej czynności można w dniach od 8. do 16 września za pomocą kontaktu telefonicznego z instruktorem  

-  tel. 504 076 571 lub poprzez adres mailowy: twist@poczta.onet.pl 

Zabawa z dziećmi odbywać się będzie we czwartek od 1 października 2022 r. Opłata miesięczna 50 zł 

Państwa zadaniem jest uzupełnienie dokumentu upoważniającego instruktorki do odbioru dziecka z grupy.   

Bez stosowanego podpisu Państwa dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w zajęciach. Rzeczony dokument jest  dostępny u nauczycielek w poszczególnych grupach