Ratujemy kasztany

 

Ratujmy Kasztany 2022!

Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku wzorem lat ubiegłych zorganizował kampanię

„Ratujmy Kasztany 2021”,

w której wezmą udział  dzieci z naszego przedszkola.

Akcja polega na systematycznym grabieniu i uprzątaniu opadających liści kasztanowców, wewnątrz których zimują osłonięte kokonem poczwarki szrotówka  kasztanowcowiaczka.

Przedsięwzięcie ma  istotne znaczenie dla poprawy kondycji zdrowotnej tego gatunku drzew w naszym mieście poprzez eliminację szkodników. Jednocześnie podnosi świadomość proekologiczną społeczeństwa i pełni funkcję edukacyjną.

Dzieci wyposażone w foliowe rękawice będą zbierały liście kasztanowca do papierowych worków.

Akcja odbywać się będzie  na terenie naszego przedszkola i Osiedla „Zielone Wzgórze”

W terminie do końca listopada 2022r.