Rekrutacja

Uwaga!

Dziś (30.03.2023r.)o godzinie 15.00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola. Lista będzie wywieszona na drzwiach do przedszkola. Informacja ta dostępna będzie również poprzez zalogowanie do systemu naboru (dla rodziców, którzy złożyli wnioski elektronicznie). Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia muszą podpisać w przedszkolu oświadczenie woli przyjęcia dziecka, w terminie do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00. Opcjonalnie istnieje możliwość potwierdzenia woli zapisu tylko poprzez elektroniczny system naboru. Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
ulotka z informacjami o przedszkolu