Rekrutacja

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

Szanowni Państwo!

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w terminie od 1 lutego do 8 lutego powinni złożyć deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszej placówce. Proszę o pobranie stosownego dokumentu, który będzie znajdował się na stoliku w holu przedszkola, następnie wypełnienie zgodnie ze wskazówkami i pozostawienie w pudełku przygotowanym do tego celu. Nie złożenie w/w deklaracji jest równoznaczne z decyzją o rezygnacji z usług Przedszkola nr 79 „Konwaliowy Zakątek”

Bożena Szewczul

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 79

„Konwaliowy Zakątek”

 

Szanowni Państwo!

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 przedstawiają się następująco:

  1. 24 lutego – 5 marca 2021 r. do godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  2. do 19 marca 2021 r. do godz.12:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów
  3. 24 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
  4. do 29 marca 2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia)
  5. 30 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Szczegółowe informacje na temat kryteriów rekrutacji oraz poradnik dla rodziców znajdą Państwo poniżej:

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów "0" - Białystok - Oficjalny Portal Miasta (www.bialystok.pl)

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju dni otwarte się nie odbędą. Proszę śledzić stronę internetową placówki www.ps79.bialystok.pl/ rodzice/rekrutacja i Facebooka Przedszkola nr 79 „Konwaliowy Zakątek”, będziemy na bieżąco zamieszczać kolejne informacje związane z tematem rekrutacji. Z przedszkolem można się kontaktować pod numerem telefonu: 661 035 125

Bożena Szewczul

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 79

„Konwaliowy Zakątek”

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z terminami rekrutacji od 24 lutego do 5 marca mogą Państwo składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wymienione wyżej dokumenty można złożyć na dwa sposoby:

  • Elektronicznie logując się na  stronie  www.bialystok.formico.pl. Wniosek tak złożony, należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Jeśli wniosek w wersji elektronicznej zostanie podpisany za pomocą podpisu elektronicznego (profilu zaufanego), wtedy nie ma konieczności dostarczenia wersji papierowej do przedszkola.
  • W naszej placówce wersje papierowe będą do pobrania w specjalnie przygotowanym pojemniku, znajdującym się w przedsionku przedszkola; tak wypełnione wnioski umieszczają Państwo w oznakowanej do tego celu skrzynce w przedsionku przedszkola.

 

Jeśli będą mieli Państwo pytania, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 661 034 779.

Bożena Szewczul

Dyrektor

 Przedszkola Samorządowego nr 79

„Konwaliowy Zakątek”