Rekrutacja

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

 1. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola znajdują się na dole zakładki w załącznikach. 
   
 2. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwaliikowanych do przedszkola znajdują się na dole zakładki 
  w załącznikach.

 

Szanowni Państwo!

Następny krok w procesie rekrutacyjnym to złożenie oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie: 24 marca 2021 r. (środa) do 29 marca 2021 r.(poniedziałek) do godz. 15.00. Oświadczenie można:

- pobrać w holu przedszkola i podpisane złożyć do skrzynki rekrutacyjnej

- podpisać profilem zaufanym bezpośrednio w systemie naborowym

WAŻNE!! Nie złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka skutkuje nie przyjęciem dziecka do przedszkola!

Bożena Szewczul

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 79

„Konwaliowy Zakątek”

 

Szanowni Państwo!

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w terminie od 1 lutego do 8 lutego powinni złożyć deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszej placówce. Proszę o pobranie stosownego dokumentu, który będzie znajdował się na stoliku w holu przedszkola, następnie wypełnienie zgodnie ze wskazówkami i pozostawienie w pudełku przygotowanym do tego celu. Nie złożenie w/w deklaracji jest równoznaczne z decyzją o rezygnacji z usług Przedszkola nr 79 „Konwaliowy Zakątek”

Bożena Szewczul

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 79

„Konwaliowy Zakątek”

 

Szanowni Państwo!

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 przedstawiają się następująco:

 1. 24 lutego – 5 marca 2021 r. do godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 2. do 19 marca 2021 r. do godz.12:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów
 3. 24 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
 4. do 29 marca 2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia)
 5. 30 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Szczegółowe informacje na temat kryteriów rekrutacji oraz poradnik dla rodziców znajdą Państwo poniżej:

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów "0" - Białystok - Oficjalny Portal Miasta (www.bialystok.pl)

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju dni otwarte się nie odbędą. Proszę śledzić stronę internetową placówki www.ps79.bialystok.pl/ rodzice/rekrutacja i Facebooka Przedszkola nr 79 „Konwaliowy Zakątek”, będziemy na bieżąco zamieszczać kolejne informacje związane z tematem rekrutacji. Z przedszkolem można się kontaktować pod numerem telefonu: 661 035 125

Bożena Szewczul

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 79

„Konwaliowy Zakątek”

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z terminami rekrutacji od 24 lutego do 5 marca mogą Państwo składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wymienione wyżej dokumenty można złożyć na dwa sposoby:

 • Elektronicznie logując się na  stronie  www.bialystok.formico.pl. Wniosek tak złożony, należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Jeśli wniosek w wersji elektronicznej zostanie podpisany za pomocą podpisu elektronicznego (profilu zaufanego), wtedy nie ma konieczności dostarczenia wersji papierowej do przedszkola.
 • W naszej placówce wersje papierowe będą do pobrania w specjalnie przygotowanym pojemniku, znajdującym się w przedsionku przedszkola; tak wypełnione wnioski umieszczają Państwo w oznakowanej do tego celu skrzynce w przedsionku przedszkola.

 

Jeśli będą mieli Państwo pytania, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 661 034 779

Bożena Szewczul

Dyrektor

 Przedszkola Samorządowego nr 79

„Konwaliowy Zakątek”

 Załączniki: