Wrzesień

1. To jestem ja
 

• poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy

• uczestniczenie we wspólnych zabawach

• odpowiadanie na zadane pytania

• porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)

2. Moja grupa
 

• rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków

• skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela

• nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.)

• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok

3. Moja droga do przedszkola
 

• poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej)

• poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie ich czynności, narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy

• malowanie: palcami, dłonią, pędzlem

4. Idzie jesień przez las, park
 

• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola

• gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystywanie ich do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji lub w ćwiczeniach ruchowych.

• uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).

• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu

• wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało

 

PIOSENKA " Przywitamy się wesoło"

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4

Przywitamy się wesoło zaklaszczemy raz, dwa, trzy,

Przywitamy się wesoło zaklaszczemy ja i ty

Przywitamy się wesoło już tupiemy raz, dwa, trzy

Przywitamy się wesoło już tupiemy ja i ty.

Hop, hop dzień dobry witam wszystkich was

Cwałujemy jak koniki już muzyka woła nas.

Wiersz " Przedszkolaki"

Kiedy jesień jest wokoło, wtedy wszystkim jest wesoło.

Gdzieś daleko lecą ptaki, a w przedszkolu?
Przedszkolaki! dziś ze sobą się poznają,
dziś piosenki zaśpiewają, dzielnie spełnią swe zadanie,
potem będzie pasowanie na dzielnego przedszkolaka
– bo to już tradycja taka!!!

Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope:)

Witamy się i żegnamy (Greetings),

Nasi bohaterowie (Lilly, Max and Boo),

Barwy tęczy (Colours of rainbow)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

Hello!, Bye-Bye!, Max, Lilly, Boo, rainbow, yellow, orange, red, green, blue, pink, purple, green, I see…

Struktury I kluczowe słownictwo bierne: (Structures and main receptive language),

Let’s make a circle/ sing a song) , Sit down, Stand up, Look at Max, Lilly! Where is Max, Lilly? What’s your name? Go to sleep, Can you see? I see you, Here you are, Let’s …! Put (the geen/red/yellow leaves on….! Step on…, Story time! Well done / Excellent!

Piosenki: „I can sing a rainbow”