Listopad

 

1. MOJA RODZINA

• wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną

• rozwijanie koncenatracji uwagi

• rozwijanie empatii wobec członków rodziny

• kształtowanie poczucia rytmu

• rozwijanie umiejętności wokalnych

• poszerzanie słownictwa czynnego

• rozwijanie wyobraźni twórczej

• rozwijanie świadomości własnego ciała

• rozwijanie sprawności manualnej

• rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych

2. MÓJ DOM

• rozwijanie mowy

• rozwijanie poczucia rytmu

• rozwijanie intuicji geometrycznej

• poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostepnych w domu

• wzbogacenie słownictwa czynnego dzieci ( o słowa związane z rodziną)

3. MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

• kształtowanie u dzieci świadomosci posiadania praw i obowiązków

• rozwijanie koncentracji uwagi

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

• kształtowanie poczucia rytmu

• rozwijanie empatii

• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania

• utrwalanie znajomości praw dziecka

• rozwijanie wypowiedzi słownych

4. MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

• wdrażanie do dbania o własne zdrowie

• utrwalenie znajomości numeru alarmowego 112

• rozwijanie koncentracji uwagi

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

• rozwijanie słuchu muzycznego

• propagowanie zdrowego żywienia

• rozwijanie umiejętności liczenia

• rozwijanie umiejętności szeregowania

• rozwijanie umiejętności samoobsługowych

• rozwijanie postawy prozdrowotnej

• propagowanie zdrowego stylu życia

• rozwijanie mowy

 

PIOSENKA " JESTEM POLAKIEM"

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

 

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty I ty

Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty I ty

Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel Obok Wawelu mieszkał smok

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty I ty

 

WIERSZ " KTO TY JESTEŚ?"

- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swymi.

- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
- Coś ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię.
- Coś jej winien?
- Oddać życie.

Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope: )

Day and night (Dzień i noc), Opposites (Przeciwieństwa),

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

day; night; sun; star(s); noisy; quiet; up; down; get up; sleep; Let’s play!

Struktury I kluczowe słownictwo bierne: (Structures and main receptive language),

up, down; Listen!; Can you hear?; That’s right, put it here!; Get up!; Turn around!; Jump three times!; Look carefully!; Is it day or night? It is night! Shh, be quiet… Go to sleep. It is day! Yippee! Get up! Be noisy!

Piosenki: "Twinkle Twinkle Little Star"

Twinkle, twinkle, little star

How I wonder what you are

Up above the world so high

Like a diamond in the sky

When the blazing sun is gone

When he nothing shines upon

Then you show your little light

Twinkle, twinkle, all the night