Styczeń

1. Mijają dni, miesiące, lata

· Zachęcanie do składania życzeń

· Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej

· Rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy z dziećmi w różnym wieku

· Rozwijanie koncentracji uwagi

· Rozwijanie empatii

· Kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku

· Rozwijanie wrażliwości muzycznej

· Wzbogacenie wiedzy na temat tekstów literackich

2. Zima i zwierzęta

· Poznawanie sposobów pomagania ptakom

· Wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków

· Uwrażliwienie na potrzeby ptaków (zwłaszcza zimą)

· Poznawanie wyglądu wybranych ptaków

· Zachęcanie do dokarmiania zwierząt

· Poszerzanie wiedzy dotyczącej żywienia zwierząt zimą

· Rozwijanie mowy

· Rozwijanie sprawności ruchowej

· Rozwijanie postaw proekologicznych

3. Babcia i Dziadek

· Zintegrowanie środowiska rodzinnego dziecka i środowiska przedszkolnego

· Rozwijanie mowy, pamięci i koncentracji uwagi

· Wzmacnianie poczucia własnej wartości

· Rozwijanie więzi z rodziną

· Rozwijanie umiejętności wokalnych

· Kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych

· Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych

· Wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babć i dziadków

4. Projekt Teatr

· Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych

· Poszerzanie wiedzy i słownictwa dotyczącego teatru

· Rozwijanie umiejętności działania w grupie

· Poszerzanie wiedzy dotyczącej osób pracujących w teatrze

· Nabywanie pewności siebie

· Wzbogacenie słownictwa czynnego dotyczącego teatru

PIOSENKA “Babciu droga Babciu” https://www.youtube.com/watch?v=MkxUdQGQTFQ

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My tupiemy tup-tup-tup

Teraz babciu ty to zrób!

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy raz dwa trzy

Teraz babciu zrób to ty.

Dziadku, drogi Dziadku powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy raz, dwa, trzy Teraz dziadku podskocz ty!

Dziadku, drogi Dziadku powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy ci,

Teraz dziadku daj nam ty!

 

WIERSZ

Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli.

Kochana babciu, kochany dziadku,
dziś wam przynoszę po jednym kwiatku,
do tego dokładam serdeczne życzenia,
niech wam się spełnią wszystkie marzenia!

Język angielski

 

Zakres tematyczny: (Topic range and scope:)

Carnival (Karnawał)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

carnival; mask; fairy; cowboy; magic wand; dress; hat; badge; noisy; quiet;

the wheel goes round and round;

Zabawa ruchowo-muzyczna: “ The Fairy Wheel”

(opowiada o tym, kto lub co znajduje się w wagonikach diabelskiego młyna)

 

The fairy/ cowboy/ noisy/ quiet wheel goes round and round!

Round and round, round and round! The fairy/ cowboy/ noisy/ quiet wheel goes round and round!

At the carnival!