Maj

1. Moja miejscowość, mój region

· rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą

· poznawanie symboli miejscowości , w której mieszka dziecko

· zapoznanie z polską muzyką klasyczną

· rozwijanie koncentracji uwagi

· rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

· rozwijanie sprawności manualnej

· ilustrowanie ruchem tekstu piosenki

· utrwalanie zwrotów grzecznościowych

· rozwijanie sprawności fizycznej

· bogacenie zasobu słownictwa

2. Moja ojczyzna

· zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem

· kształtowanie polskiej tożsamości

· zapoznanie z mapą

· rozwijanie koncenatracji uwagi

· kształtowanie poczucia tozsamosci narodowej

· poznawanie opowieści o warszawskiej Syrence

· rozwijanie słuchu

· wzbudzanie zainteresowania folklorem

· kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni

· rozwijanie zdolności plastycznych

3. Łąka w maju

· wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące

· rozwijanie wiedzy przyrodniczej

· rozwijanie koncentracji uwagi

· rozwijanie umiejętności liczenia elementów, kodowania wyniku liczenia

· rozwijanie umiejętności wypowiadania sie na dany temat

· rozwijanie sprawności manualnych

· rozwijanie spostrzegawczości

· rozwijanie kompetancji matematycznych

· rozwijanie sprawności fizycznej

4. Święto rodziców

· wzmocnienie więzi uczuciowej między dziećmi a rodzicami

· rozwijanie umiejętności wypowiadania sie na dany temat

· poznawanie zawodów rodziców

· określanie cech wielkościowych

· tworzenie klimatu bliskości i bezpieczeństwa

· zainteresowanie dźwiękami muzyki relaksacyjnej

· kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie

· rozwijanie zdolności manualnych

· rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

Piosenka

" Mój dom" https://www.youtube.com/watch?v=fuCnZ4iHmmM

Mój dom, to dom rodzinny, Gdzie wszyscy bliscy są, Brat, siostra, mama, tata, To mój prawdziwy dom. Brat, siostra, mama, tata, To mój prawdziwy dom.

Ref. Mój dom, mój dom, To właśnie jest mój dom, Mój dom, mój dom, To właśnie jest mój dom x2

Mój drugi dom przedszkole, Gdzie dzieci razem są, Tu bawię się wesoło, Tu jest mój drugi dom. Tu bawię się wesoło, Tu jest mój drugi dom.

Ref. Mój dom, mój dom, To właśnie jest mój dom...x2

3. Mój dom to cała Polska, Tam góry, rzeki są, Tysiące miast i wiosek, Tu Polskich dzieci dom. Tysiące miast i wiosek, Tu Polskich dzieci dom.

Ref. Mój dom, mój dom, To właśnie jest mój dom...x2

WIERSZ

„Barwy ojczyste” Czesław Janczarski

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, A na tej fladze, biel i czerwień, Czerwień to miłość, Biel serce czyste, Piękne są nasze barwy ojczyste.

Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope:)

Family (Rodzina)

House (Dom)

Accessories (Akcesoria)

 

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

mummy, daddy, family, house, yellow, red, green, blue, flower, blow tie;

Look, where is mummy (daddy)

 

Piosenka: Mummy, Daddy, You and Me

Mummy, Daddy, You and Me!

A family, a family!

Mummy, Daddy, You and Me!

In the house, 1,2,3!