Marzec

1. Zakodowane zwierzęta z dżungli i sawanny:

  • rozwijanie umiejętności planowania, rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie; zadaniowe podejście do stawianych problemów, układanie kodu, wykorzystując do tego symbole graficzne, rozwijanie mowy, zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi,

2. Zwierzęta naszych pól i lasów:

  • zwracanie uwagi dzieci na nienawiązywanie kontaktów z obcymi osobami, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, poznawanie zachowania się wybranych zwierząt, określanie tempa poruszania się zwierząt, poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie,

3. Marcowa pogoda:

  • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, poznawanie cech kuli, wskazywanie różnic pomiędzy kulą a kołem, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, zapoznanie ze zjawiskami parowania i skraplania, obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia, utrwalanie nazw dni tygodnia, określanie znaczenia wody w życiu człowieka,

4. Wiosenne przebudzenia:

  • poznawanie oznak wiosny, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, przeliczanie w zakresie 10, poznawanie nazw mieszkańców łąki. kształtowanie poczucia rytmu w metrum trójdzielnym, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, poznawanie budowy motyla, poznawanie przyczyn ochrony roślin, zintegrowanie się dzieci podczas powitania wiosny, poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny, utrwalanie oznak wiosny,

5. Ekologiczna Wielkanoc

  • poznawanie zwyczajów wielkanocnych, przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu, poznawanie różnych pisanek, rozwijanie sprawności manualnej, składanie i zaginanie papieru według instrukcji, poznawanie budowy i właściwości jajka, zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek, zapoznanie z tym, do czego można wykorzystać jajka, przygotowanie prostych potraw z jajek, zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek.

Zabawa paluszkowa

Pięć małpek (według Krzysztofa Sąsiadka).

W dżungli kilka małpek żyło, a dokładnie pięć ich było.

Pierwsza małpka – taka mała. 

Druga małpka wciąż skakała.

Trzecia małpka wciąż płakała.

Czwarta małpka wciąż się śmiała.

Piąta małpka tak śpiewała.

W dżungli kilka małpek żyło, a dokładnie pięć ich było… itd.

Piosenka Marcowi przyjaciele

I. Marcowi przyjaciele zebrali się na łące.
I wiatr, i grad, i deszczyk, śnieg, burza i słońce.
I tak wszyscy razem kłótnię wywołali, każdy chciał być ważny,
Wiosnę więc wezwali.
Wiosno, Wiosno, schowaj łóżko i przybądź leśną dróżką.
Zobacz, kto z nas dziś ma do ciebie przyjść. (2 x)
Ref.: Ćwir, ćwir, ćwir, kle, kle, kle.
Zobaczymy, zobaczymy,
co zrobi panna Wiosna z przyjaciółmi marcowymi. (2 x) 59
II. Zbudziła się Wiosenka,
poduszkę swą schowała
i biegnie do przyjaciół w zieleni już cała.
Patrzy w prawo, w lewo, śmieje się wesoło,
prosi, by z nią razem zrobić wielkie koło.
Moi drodzy przyjaciele, nie ma co myśleć wiele.
Razem lećmy w świat na sto długich lat! (2 x)
Ref.: Ćwir, ćwir…
III. I proszę, co się stało, aż mówić o tym szkoda.
Zrobiła się po prostu marcowa pogoda!
Burza wiatrem wieje, pada śnieg,
deszcz leje, stuka grad o chodnik, słońce potem grzeje.
Wiosnę głowa rozbolała, bo – cóż – narozrabiała!
Trochę Wiośnie wstyd za marcowe dni! (2 x)
Ref.: Ćwir, ćwir…


Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope:)

Clothes (Części garderoby) Getting dressed (ubieramy się) Numbers 1–5 (Liczbniki 1–5)

Easter (Wielkanoc)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

shirt; trousers; wellies; raincoat; PJs; sleepy;

What a mess! Can you see…? Help me, please! Put on…; numbers 1–5; colours.

Easter Bunny, Easter egg

 

Piosenka: "THIS IS THE WAY THE BUNNY HOPS"

This is the way the bunny hops,

Hop, hop, hop, Hop, hop, hop - podskakujemy jak zajączki

This is the way the bunny hops

On Easter day!

This is the way he wiggles his nose,

Wiggle. wiggle, wiggle, Wiggle, wiggle, wiggle – poruszamy noskiem

This is the way the bunny wiggles his nose

On Easter day!

This is the way he flops his ears,

Flop, flop, flop. Flop, flop, flop – kłapiemy uszkami

This is the way he flops his ears

On Easter day!

This is the way he shakes his tail,

Shake, shake, shake, Shake, shake, shake – potrząsamy ogonkiem

This is the way he shakes his tail

On Easter day!

 

Wiersz Easter Surprise

Easter eggs, Yellow and blue,

Easter eggs, For me and you.

Easter eggs, Candy sweet,

Easter eggs, Are good to eat.

Easter eggs, Pretty and funny,

But...

WHERE OH WHERE IS THE EASTER BUNN