Wrzesień

„Witajcie w przedszkolu!”

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych, 
 • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru,
 • układanie swojego imienia z liter bez podanego wzoru,
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań. 
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

„Droga do przedszkola”

 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki).
 • zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi np.: komendy policji, pogotowia ratunkowego,
 • sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić. 
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską. 
 • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci.

„Nadeszła jesień”

 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali).
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
 • wykonywanie ćwiczeń różnicujących głoski opozycyjne, np.: t – d, r – l, p – b,
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań.
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,
 • liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy).

„Co robią zwierzęta jesienią?”

 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań,
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską. 
 • nauka elementów wybranych tańców ludowych, np.: krakowiaka, polki,
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi. 
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów),
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,

PIOSENKI I WIERSZE DO UTRWALENIA Z DZIECKIEM W DOMU

„Nie jesteśmy tacy sami” – wiersz

Wszyscy mamy głowy, włosy,

Ręce, nogi, oczy, nos,

Uszy, zęby czy faktycznie

Wyglądamy identycznie?

Ależ skądże ! O co chodzi?

Każdy z nas się inny rodzi!

Umie, lubi to lub owo.

Każdy inny – daję słowo!

Od natury mam w darze

Różny wzrost i inne twarze.

Barwy oczu, kolor włosów

Nawet inne dźwięki głosów.

Więc pomylić - nas nie sposób!

„Grzeczne słówka” – piosenka

I. Dziękuję, przepraszam i proszę,
Trzy słówka za małe trzy grosze
I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna
Znają te słówka na pewno.
Ref.
Trzy słówka za małe trzy grosze:
Dziękuję, przepraszam i proszę.
II. To przecież niewiele kosztuje,
Gdy powiesz, uprzejmie dziękuję.
Korona ci z głowy nie spadnie na pewno.
Nawet, gdy jesteś królewną.

Ref.
Trzy słówka za małe trzy grosze:
Dziękuję, przepraszam i proszę.

„Kolorowy bukiet” – wiersz

Do parku przyszły

Z przedszkola dzieci.

Chcą zrobić z liści

Barwny bukiecik.

Listki czerwone

Jak malowane.

Leżą pod klonem

I pod kasztanem.

Pod dębem leżą

Brązowe liście.

Liście pod wierzbą

Błyszczą srebrzyście.

Serduszka złote

Spadają z brzozy.

Jaś ma ochotę

W bukiet je włożyć.

Gdy ten bukiecik

Stanie na stole,

Ozdobi dzieciom

Całe przedszkole.

„W kasztanowym mieście” – piosenka

W kasztanowym mieście

Wszystko jest z kasztana:

Kasztanowe drzewa

Szumią tu od rana,

Kasztanowe chmury

Płyną ponad miastem,

Słońce jest zielone,

Śmieszne i kolczaste.

Ref. Kasztanowy konik,

Kasztanowy bat,

Na koniku kasztanowym

 Pojedziemy w świat.

Na koniku kasztanowym

 Pojedziemy w świat.

W Kasztanowym mieście,

W kasztanowy rynek,

Każdy na śniadanie

Je kasztanów dzbanek,

A listonosz stary

Zawsze oczywiście

Nosi zamiast listów

Kasztanowe liście.

Ref. Kasztanowy konik ….

Język angielski

 

Zakres tematyczny: (Topic range and scope: )

Witamy się i żegnamy (Greetings),

Kolory (Colours)

Części twarzy ( Face)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

Hello, Where are you?, red, yellow, blue, eyes, ears, nose, mouth, hair,

Struktury I kluczowe słownictwo bierne: (Structures and main receptive language),

Hello!, Bye-Bye!, See you soon!, Sit down!, Stand up!, Make a circle!, Knock, knock!, Tidy up!, Help me, please!, Listen!, Can you Hear?, Is that you / me /Boo?, It’s not me / you!, Where is (yellow / red /Boo)?, Where are you?, Touch… (your nose / the red colour)!, Are you ready?

Piosenki: „Move your body”, „I can sing a rainbow”

Rymowanki: „Jump, jump, turn around, touch your nose/eyes/mouth/ears and sit down!”