Styczeń

Temat tygodnia: „Zwierzęta są głodne”

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne

 • zapoznanie z literą s: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,

 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą,

 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia,

 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze

 • rozwijanie umiejętności liczenia,

 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7,

Temat tygodnia: „Zabawy na śniegu”

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne

 • rozwijanie aktywności twórczej,

 • zapoznanie z literą n: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

 • poznawanie niebezpieczeństw podczas zabaw na śniegu,

 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

 • kształtowanie poczucia rytmu,

 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,

 • ukazywanie konsekwencji nieprzestrzegania zakazów dotyczących zimowych zabaw,

 • rysowanie do wysłuchanego tekstu.

Temat tygodnia: „Jestem samodzielny w kuchni”

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • zapoznanie z wyposażeniem przedszkolnej kuchni,

 • zapoznanie z literą g: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

 • poznawanie pór dnia,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozwijanie mowy,

 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach

Temat tygodnia: „Odwiedzili nas babcia i dziadziuś”

 • rozwijanie aktywności twórczej,

 • szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy,

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości ,

 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,

 • zapoznanie z literą b: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,

 • przeliczanie w zakresie siedmiu,

 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,

 

WIERSZ DO NAUKI - Chotomska Wanda „Wiersz dla babci”

Z okazji Święta Babci,

Ja dzisiaj Babcię nauczę,

Jaka powinna być wnuczka

I jaki powinien być wnuczek.

Po pierwsze proszę Babci

- Ja już tak dawna uważam,

Że nic tak wnucząt nic zdobi,

Jak piękny uśmiech na twarzach.

Uśmiech jest dobry na co dzień,

A nie wyłącznie od święta,

Więc wnuczek ma się uśmiechać,

A wnuczka ma być uśmiechnięta.

Po drugie z czajnikiem w ręku

Również jest wnukom do twarzy.

Każdy radośniej wygląda

Kiedy herbatę parzy.

Po trzecie chociaż wnuczek

Czasami szklankę stłucze

Przy myciu naczyń także

Dobrze wygląda wnuczek

Po czwarte - proszę babci

Po piąte i po szóste

Niech babcia nigdy więcej

Nie pierze wnukom chustek

Wnuczęta chcą się bawić

A moim skromnym zdaniem.

Zabawą jest i fraszką

Dla wnucząt takie pranie.

Po siódme proszę babcia

Wnuki powinny gderać.

Dlaczego nasza babcia

Nie chodzi do fryzjera.

Włóż babciu nową suknię

Niech cię uczesze fryzjer.

Posłuchaj babciu radia

Obejrzyj telewizję.

Już nie myśl babciu o nas

O sobie babciu pomyśl.

Czy babcia nie uważa

Że to jest dobry pomysł?

 

„Wesoła Babcia” Słowa i muzyka: Danuta i Karol Jagiełło

Moja babcia lubi śpiewać

Moja babcia lubi grać

– Lubi czytać dobre książki

A w niedzielę dłużej spać!

 

Ref: Bo nieprawda, że to babcie

Muszą ciągle w kuchni stać

Smażyć placki, jajecznicę

I ubrania nasze prać.

 

Moja babcia jest zadbana

I ubiera modnie się

Chodzi często do fryzjera

I wspaniale trzyma się.

 

Ref: Bo nie prawda…

 

A ja kocham swoją babcię

I pomagam ciągle jej.

Chcę, by długo była młoda,

I by żyło się jej lżej.

 

Ref: Bo nie prawda…

 

„Kołyszemy się ” - pląs

Na prawo, na lewo się kołyszemy
Na prawo, na lewo kołyszmy się.

Do przodu do tyłu się kołyszemy
Do przodu do tyłu kołyszmy się.

Do góry i na dół razem wstajemy

Do góry i na dół jak dobrze nam

 

Zimowa wyliczanka Piotr Smoczyński

1. Idzie sobie styczeń ścieżką, rzucił w zimę białą śnieżką.
Zdjęła zima rękawiczki, uszczypnęła go w policzki.

Ref Czapka, szalik, łyżwy, sanki, to są słowa wyliczanki.
Rękawiczki, narty, mróz, śniegu pełen wóz!

2. Idzie styczeń na wycieczkę, nie wie, jak przeskoczyć rzeczkę,
dziesięć minut popracował, most lodowy wybudował.

Ref. Czapka, szalik...

3. Usiadł styczeń koło drogi, bo mu bardzo zmarzły nogi,
zima się ulitowała, ciepłe buty darowała

Ref. Czapka, szalik...

Język angielski

Zakres tematyczny (Topic range and scope):

Food (Jedzenie); Prepositions of place (Przyimki miejsca); Actions (Czynności); Shopping for food (Zakupy spożywcze); Numbers 1-10 (Liczby 1-10); Winter (Zima); Body parts (Części ciała).

Struktury i kluczowe słownictwo bierne (Structures and main receptive language):

 

Come on; let’s take the lift with Boo!; (Five) levels up one, two....!; Where is/are?; Is he/she/it in/on/under .. (The box/....?); Put (...) on/in/under... (the box/...)?; Close your eyes, don’t peek!;

Find (...)! Dance!; Fly!; Stop!; Let’s repeat! I’m (so) hungry!; Let’s make a pizza!; Can you... (make a pizza)?; First, you..., next, you...., now, you...; Perfect! Show me (your pizzas)!; Can I have... (a bite of your pizza/ a worksheet), please?

Make groups of ... (three)!; Point to... the tomatoes!; Look at (Boo); Is there ... (any ham)?;

Are there... (any tomatoes)?; Tick it/them!; Put a cross!; What’s your favourite (food)?; Do you like... (tomatoes)?; What do you like on your pizza?; If you like... (broccoli), ... (jump)!;

Listen; Find; Point (to the right food); Who’s the first to... (put the pizza on the table)?; Catch someone who... (likes ham).

 

Piosenka (a song):

 

Snow, snow, snow, snow!

Falling down, down

Snowballs, snowballs!

 

On the ground, ground.

Magic, magic, 1,2,3!

 

I’m a snowman, look at me!

 

This is my head!

Eyes, ears and nose, nose.

This is my tummy!

Where are my toes, toes?

 

Magic, magic, 1,2,3!

I’m a snowman, look at me!