Grudzień

1. NADCHODZI ZIMA:

- Zapoznanie z literą „Y” - małą i wielką, drukowaną i pisaną.

- Zapoznanie z nazwami pór roku.

- Nauka wiersza D. Gellner „Pada śnieżek”.

- Utrwalanie nazw elementów pogody.

- Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby „6”.
 

2. PRZYJAŹŃ:

- Zapoznanie z pojęciem przyjaźń.

- Uświadomienie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka.

- Zabawy z Mikołajem.

- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

3. NASZA CHOINKA:

- Zapoznanie z literą „S” - małą i wielką, drukowaną i pisaną.

- Nauka kolędy „Przybieżeli do Betlejem”

- Wykonanie pocztówki Bożonarodzeniowej.

- Lepienie ozdób choinkowych z masy solnej.

- Słuchanie opowiadań i wierszy związanych z odwiedzinami Mikołaja i Świętami Bożego Narodzenia.
 

4. ŚWIĘTA, ŚWIETA

- Dodawanie i odejmowanie w zakresie „10”.

- Układanie melodii do rymowanek.

- Opisywanie wyglądu choinki.

- Zapoznanie z literą „R” - małą i wielką, drukowaną i pisaną.

- Nauka piosenki „Grająca choinka”.

- Wykonanie prezentów dla rodziców z okazji świąt.

 

WIERSZ DOROTY GELLNER „PADA ŚNIEŻEK”

Pada śnieżek,

pada śnieżek.

Już ze śniegu

mam kołnierzyk,

białe uszy

i policzki,

i śniegowe

rękawiczki.

A jak padać

nie przestanie -

wiecie, co się

ze mną stanie?

Będzie kino

nie z tej ziemi -

nos w marchewkę

mi się zmieni!

„Grająca choinka”- (sł. Halina Cenarska, muz. Andrzej Nowak)

1.Przyniosły krasnoludki choinkę ubraną w nutki,
wesoło srebrem dzwoniące,

jak bombki błyszczące.
Ref. Choinka cała nam gra, piosenki cichutko śpiewa:
la,la,la,la,la,la,la, kolęda serca nam rozgrzewa.
2.Na szczycie gwiazda mruga,
zimowa nocka jest długa.
Przysiadły wkoło śnieżynki, by słuchać choinki.

3. Kluczyki wiolinowe przypięło drzewko jodłowe.
Łańcuszek, jak pięciolinia,
gałązki owija.
Ref.Choinka cała nam gra…

 

Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope: )

Clothes(ubrania), colours(Kolory), Numbers 1-10 (liczby 1-10),

Weather (pogoda).

 

Kluczowe słownictwo: (key vocabulary: )

Orange; green; brown; white; black; T-shirt; shorts; jacket; trousers; numbers 1-10;

It’s hot and sunny! It’s freezing! I’m wearing...

 

Struktury i kluczowe słownictwo bierne: (Structures and main receptive language)

What’s the weather like? Move (around the room/from side to side/like this); What are you wearing?; What shall we wear?; If you’re wearing... (a jacket/socks/...), stand by me/jump/turn around!

Point to... (the socks); Find ... (all the shoes); Put the sticker; Pick up (the dress)! What is he/she wearing?; What are they wearing?; Who/What is there in the picture?; How many... (hats) are there?; Count.

 

PIOSENKI: What are you wearing today?

It’s hot and sunny hey hey,

What are you wearing today?

I’m wearing a T-shirt.

I’m wearing shoes.

It’s freezing hey hey,

What are you wearing today?

I’m wearing trousers.

I’m wearing socks.

It’s hot and sunnyhey hey,

What are you wearing today?

I’m wearing a dress.

I’m wearing a dress.