Grupa "Rumianki"

4 - latki

rok szkolny 2021/2022

Nauczycielki: p. Anna Tkaczyk, mgr Agnieszka Katarzyna Zdanuczyk

Woźna: Krystyna Mońko

Grupa pracuje od godz. 7.00 do 17.00


 


w poprzednim miesiącu

Maj

 Czwartek, 28 kwietnia 

1. „Moja miejscowość, mój region- określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto), nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc, zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.), rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk, dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach, wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach, naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.).

w tym roku kalendarzowym

Kwiecień

 Czwartek, 31 marca 

1. „Zwierzęta chronione w Polsce” – obserwowanie zwierząt chronionych w Polsce za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć, poznanie nazw i wyglądu zwierząt zagrożonych wyginięciem w Polsce, poznanie roli organizacji ekologicznej WWF w ochronie zagrożonych gatunków, pozbycie się strachu i niechęci w stosunku do niektórych zwierząt, poznawanie lupy, lornetki – sposobów wykorzystania ich podczas obserwacji, poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).Marzec

 Środa, 2 marca 

1. „Zwierzęta z dżungli i sawanny” – poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych, wzbogacenie wiadomości na temat życia krokodyli, składanie obrazków w całość według wzoru, układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń, zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat, rozwijanie kompetencji matematycznych, utrwalenie pojęcia duży – mały, wzbogacenie zasobu słownictwa.