Wrzesień

1. „To jestem Ja” – zapoznanie z kolegami i nauczycielem, rozwijanie słownictwa czynnego, budowanie relacji w grupie, kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy, wdrażanie do współdziałania w grupie, rozwijanie zdolności manualnych, integrowanie dzieci w grupie rówieśniczej, rozwijanie mowy.

2. „Moja grupa”- rozpoznawanie i nazywanie części garderoby, rozwijanie koncentracji uwagi, rozwijanie aktywności twórczej i spostrzegawczości, kształtowanie poczucia przynależności do grupy, porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność, kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni, rozwijanie umiejętności liczenia, kształtowanie bezpiecznych zachowań w ogrodzie przedszkolnym, umożliwienie kontaktu ze znakami i symbolami.

3. „Moja droga do przedszkola”- zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, rozwijanie koncentracji uwagi, zaznajomienie z numerem alarmowym 112, wdrażanie do bezpiecznych zachowań, rozumienie znaczenia znaków drogowych w ruchu drogowym, kształtowanie orientacji w przestrzeni, poznawanie bezpiecznych sposobów przejścia przez jezdnię, rozwijanie umiejętności wokalnych, wzbogacanie słownictwa, pogłębianie wiedzy na temat różnych pojazdów, rozwijanie mowy i myślenia, poznawanie pracy policjanta.

4. „Idzie jesień… przez las, park” - rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni, rozwijanie pamięci, rozwijanie umiejętności klasyfikowania, rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, układanie ciągu przedmiotów (roślin) w szeregi rytmiczne, rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczby elementów, rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wielkość, poszerzenie doświadczeń plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

5. „Idzie jesień do zwierząt” - poznawanie zwyczajów wiewiórki, zapoznanie ze sposobem przygotowania zwierząt do zimy, rozwijanie umiejętności liczenia – stosowanie liczebników głównych w zakresie 4, utrwalanie pojęcia tyle samo, rozwijanie zmysłu dotyku, poszerzanie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych, poszerzanie doświadczeń plastycznych, kształtowanie postaw proekologicznych.

 

Piosenki do nauki:

„MALOWAŁA JESIEŃ”

1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

2. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

3. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,

Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=_y4aee0k8zc-Malowała jesień

 

Wierszyki do nauki:

„Przybywa jesień” Bożena Forma

Spadają liście, szeleszczą wkoło, wiatr je unosi gwiżdżąc wesoło.

Lecą kasztany, cieszą się dzieci. Słabiej niż latem słoneczko świeci.

Nagle żołędzie z drzewa spadają, chętnie je zaraz wszyscy zbierają.

Pięknie korale ma jarzębina, to znak, że jesień już się zaczyna.

„Listeczki”

Posypały się listeczki dookoła.

To już jesień te listeczki z wiatrem woła.

Opadnijcie moje złote i czerwone.

Jestem jesień, przyszłam tutaj w waszą stronę.

Lecą listki, lecą z klonu i z kasztana.

Będą z listków bukieciki złote dla nas.

Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope:)

Witamy się i żegnamy (Greetings),

Nasi bohaterowie (Lilly, Max and Boo),

Barwy tęczy (Colours of rainbow)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

Hello!, Bye-Bye!, Max, Lilly, Boo, rainbow, yellow, orange, red, green, blue, pink, purple, green, I see…

Struktury I kluczowe słownictwo bierne: (Structures and main receptive language),

Let’s make a circle/ sing a song) , Sit down, Stand up, Look at Max, Lilly! Where is Max, Lilly? What’s your name? Go to sleep, Can you see? I see you, Here you are, Let’s …! Put (the geen/red/yellow leaves on….! Step on…, Story time! Well done / Excellent!

Piosenki: „I can sing a rainbow”