Listopad

1. „Mój dom” – obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska, rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu, podawanie imion najbliższych członków rodziny i dalszej rodziny, nazywanie elementów pogody, części mieszkania i pomieszczeń przedszkolnych, poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego, rozwijanie umiejętności wokalnych.

2. „Moja prawa i obowiązki”- kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków, poznawanie praw i obowiązków dziecka, przypomnienie zasad dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie, nauka mówienia o własnych potrzebach, rozwijanie empatii, porównywanie przedmiotów- klasyfikowanie ze względu, na jakość( barwa, wielkość), rozwijanie umiejętności dobierania przedmiotów w pary, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, rozwijanie wypowiedzi słownych, nauka tańca „Nie chcę Cię znać”.

3. „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”- wdrażanie do dbania o własne zdrowie, utrwalenie znajomości numeru alarmowego 112, propagowanie zdrowego żywienia, rozwijanie postawy prozdrowotnej, przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw, zachęcanie do spożywania owoców i warzyw, ograniczanie słodyczy, rozwijanie umiejętności liczenia i umiejętności szeregowania, rozwijanie zdolności manualnych.

4. „Projekt Książka” – wzbogacenie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z książką, wdrażanie do poszanowania książek, poznawanie utworów literatury dziecięcej, rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i kreatywności, poznawanie budowy książki, przypomnienie o sposobach korzystania z kącika książki w sali oraz korzystania z książek w innych miejscach np. dom rodzinny, rozwijanie słownictwa biernego i czynnego związanego z czytelnictwem u dzieci, zdobywanie wiedzy na temat biblioteki i pracujących tam osób.

Piosenki do nauki:

„Lubię pomagać”

1. Składam ubrania,

ustawiam buty

i z rodzicami

robię zakupy.

Ref.: Chociaż jestem mały

o porządki dbam

zabawki w pokoju

zawsze sprzątam sam. (2x)

2. W pracach domowych

pomagam mamie

a to nie łatwe

przecież zadanie.

3. Wychodzę chętnie

zimą czy latem,

na spacer z pieskiem

i starszym bratem.

 

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

1. Dbam o swoje zdrowie

jeżdżę na rowerze,

lubię też wyprawy

z tata na skuterze.

Ref.: W zdrowym ciele zdrowy duch –

zapamiętaj sobie,

dnia każdego dbaj o siebie

dobrze radzę tobie .(2x)

2. Rano gimnastyka

mleko na śniadanie

a warzywa często

jem na drugie danie.

3. Mam też zdrowe zęby

dokładnie je myję,

zawsze mam też czyste

uszy, włosy, szyje.

 

Wierszyki do nauki:

„Dbajmy o zdrowie”

Mama, tata, babcia, wujek…

Każdy Ci to zgodnie powie

czy to zima czy też lato

zawsze trzeba dbać o zdrowie!

Nikt z nas nie lubi chorować,

więc nie dajmy się chorobie!

Ruch, higiena, sen potrzebny!

I to właśnie da nam zdrowie!

„Barwy Ojczyste”

Powiewa flaga

Gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

Biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość

Biel – serce czyste

Piękne są nasze Barwy Ojczyste.

„Moje książki”

Moje książki kolorowe bardzo was oglądać lubię

bądźcie zawsze takie piękne a ja nigdy was nie zgubię!

Musisz zatem nas szanować,

kartek nie gnieść, nie wydzierać,

Brać nas zawsze w czyste ręce kurz z okładek nam wycierać…

Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope: )

Day and night (Dzień i noc), Opposites (Przeciwieństwa),

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

day; night; sun; star(s); noisy; quiet; up; down; get up; sleep; Let’s play!

Struktury I kluczowe słownictwo bierne: (Structures and main receptive language),

up, down; Listen!; Can you hear?; That’s right, put it here!; Get up!; Turn around!; Jump three times!; Look carefully!; Is it day or night? It is night! Shh, be quiet… Go to sleep. It is day! Yippee! Get up! Be noisy!

Piosenki: "Twinkle Twinkle Little Star"

Twinkle, twinkle, little star

How I wonder what you are

Up above the world so high

Like a diamond in the sky

When the blazing sun is gone

When he nothing shines upon

Then you show your little light

Twinkle, twinkle, all the night