Maj

1. „Moja miejscowość, mój region” - określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto), nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc, zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.), rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk, dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach, wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach, naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.).

2. „Moja Ojczyzna”- poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego, słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka wybranych (krótkich) wierszy na pamięć, rozpoznawanie i wskazywanie figur, znaków, symboli, odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie), zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat, oglądanie reprodukcji znanych powszechnie obrazów i swobodne wypowiadanie się na ich temat.

3. „Łąka w maju”- obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących latem w przyrodzie, poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, motyli, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt, obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku), wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, rozpoznawanie odgłosów przyrody, rytmiczne dzielenie słów – nazw obrazków (na sylaby – bez używania tego określenia).

4. „Święto Rodziców” – podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego, opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny, dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt, określanie znaczenia wspólnego przezywania świąt rodzinnych, zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek, uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru, wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z drugą osobą, rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Piosenki do nauki:

„Motylek”

1. Motylek, motylek fruwa nad łąką,

Przez chwilę rozmawia z piękną biedronką.

Ref.: Wietrzyk wesołą piosenkę gra: tralalalala, tralalala.

2. Na skrzydłach motyla mienią się wzory,

Do tańca zaprasza mrówki i pszczoły.

3. Motylek, motylek na listku siada,

Kołysze się, bo to świetna zabawa.

„Razem z rodzicami”

1. Wyruszamy z mamą na wielką wyprawę, Będzie czasu wiele na wspólną zabawę.

REF. Razem z rodzicami chcę poznawać świat I nieważne wcale, że mam mało lat. 2x

2. Na wycieczkę tato zabierze mnie dzisiaj. Jedzie z nami mama i siostra Marysia.

3.Czuję się bezpiecznie zawsze z rodzicami, Jeśli chcesz, zapraszam, zostań razem z nami. „Piłka”

1.Hopla, hop, hopla, hop, mała piłka skacze,

Hopla, hop, hopla, hop, chętnie dziś poskaczę.

Ref) W górę, w dół, w przód i w bok

Skacze sobie piłka, hopla, hop.

2.Turlu, tur, turla się, z nami piłka mała,

Turlu, tur, turlu, hej, w trawie się schowała.

3. Pacu, pac ,bęc, bęc, bęc, z piłką zatańczymy,

Pacu, pac ,bęc, bęc, bęc, bardzo to lubimy.

 

Wierszyki do nauki:

„Moja rodzina”

Piękny uśmiech, dobre serce;

wszystko umie zrobić sama.

Kocha mnie najbardziej w świecie.

To jest właśnie moja mama!

Zawsze chętnie mi pomagasz,

kiedy jesteś obok, tato.

Z Tobą czuję się bezpiecznie.

Kocham Ciebie właśnie za to!

Dom to miejsce wyjątkowe.

Może być na końcu świata!

Najważniejsza jest rodzina,

czyli mama, ja i tata!
 

„Ojczyzna”

Spoglądam na flagę,

jak dumnie powiewa.

„Kocham Cię, Ojczyzno”

serce moje śpiewa.

Dla Ojczyzny śpiewać chcę.

Kocham wioski, miasta,

kocham lasy, góry!

I Morze Bałtyckie,

i jeszcze Mazury…

Język angielski

 

Zakres tematyczny: (Topic range and scope:)

Family (Rodzina)

House (Dom)

Accessories (Akcesoria)

 

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

mummy, daddy, family, house, yellow, red, green, blue, flower, blow tie;

Look, where is mummy (daddy)

 

Piosenki:

Mummy, Daddy, You and Me

Mummy, Daddy, You and Me!

A family, a family!

Mummy, Daddy, You and Me!

In the house, 1,2,3!

 

Finger family

Daddy finger, daddy finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Mummy finger, Mummy finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?