Grupa "Rumianki"

4 - latki

rok szkolny 2022/2023

Nauczycielki: mgr Anna Dobaj, mgr Regina Stachurska

Woźna: Jolanta Chomontowska

Grupa pracuje od godz. 7.30 do 15.30 lub 16.00


 


w poprzednim roku szkolnym

Czerwiec

 Poniedziałek, 30 maja 

1. „Niby tacy sami, a jednak inni” - próby nazywania swoich emocji, stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy), dzielenie się swoimi przeżyciami, oglądanie książeczek ilustrujących życie dzieci innych narodów lub wspólnot etnicznych, przyswajanie nazw określających przynależność ludzi do wspólnoty narodowej lub etnicznej, np. poznawanie strojów ludowych, akceptowanie odrębności różnych narodów, porównywanie par obrazków, wskazywanie różnic między nimi, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.Maj

 Czwartek, 28 kwietnia 

1. „Moja miejscowość, mój region- określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto), nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc, zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.), rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk, dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach, wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach, naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.).Kwiecień

 Czwartek, 31 marca 

1. „Zwierzęta chronione w Polsce” – obserwowanie zwierząt chronionych w Polsce za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć, poznanie nazw i wyglądu zwierząt zagrożonych wyginięciem w Polsce, poznanie roli organizacji ekologicznej WWF w ochronie zagrożonych gatunków, pozbycie się strachu i niechęci w stosunku do niektórych zwierząt, poznawanie lupy, lornetki – sposobów wykorzystania ich podczas obserwacji, poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).Marzec

 Środa, 2 marca 

1. „Zwierzęta z dżungli i sawanny” – poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych, wzbogacenie wiadomości na temat życia krokodyli, składanie obrazków w całość według wzoru, układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń, zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat, rozwijanie kompetencji matematycznych, utrwalenie pojęcia duży – mały, wzbogacenie zasobu słownictwa.Luty

 Piątek, 28 stycznia 

1. „Baśnie, bajki, bajeczki” - poznawanie różnych wartości, takich jak: prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, itp., poprzez literaturę, formy teatralne, ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej, nazywanie i przedstawianie podczas zabaw różnych stanów emocjonalnych (np.: smutek, radość, złość, strach itp.), składanie pociętych obrazków w całość według wzoru, słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów, dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek, porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu, na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).Styczeń

 Środa, 29 grudnia 2021 r.   ( 13:35 ) 

1. „Mijają dni, miesiące, lata” – rozwijanie umiejętności składania życzeń urodzinowych oraz okolicznościowych, rozwijanie koncentracji uwagi, dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej, rozwijanie pamięci muzycznej, dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie, rozumienie następstwa dnia i nocy, rozpoznawanie emocji, kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku, utrwalenie wiedzy na temat swojego wiekuGrudzień

 Poniedziałek, 29 listopada 2021 r. 

1. „Jak wyglądał świat przed milionami lat–zapoznanie z życiem dinozaurów i wzbogacenie wiedzy o dinozaurach, rozwijanie koncentracji uwagi, rozwijanie umiejętności wokalnych, stosowanie przymiotnika duży, większy, największy, zapoznanie ze świętem górników – Barbórka, układanie obrazków dinozaurów względem siebie wg poleceń nauczyciela, rozwijanie orientacji przestrzennej, rozwijanie percepcji wzrokowejListopad

 Piątek, 29 października 2021 r.   ( 12:08 ) 

1. „Mój dom” – obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska, rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu, podawanie imion najbliższych członków rodziny i dalszej rodziny, nazywanie elementów pogody, części mieszkania i pomieszczeń przedszkolnych, poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego, rozwijanie umiejętności wokalnych.Październik

 Wtorek, 28 września 2021 r.   ( 21:00 ) 

Idzie jesień przez… ogród i sad – poznawanie różnych owoców i warzyw, wzbogacanie słownictwa czynnego, rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą dotyku, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, uświadomienie zagrożeń wynikających z braku higieny i niezdrowego trybu życia, uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw, rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4, poznawanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw, wzbogacenie doświadczeń smakowych. Co z czego otrzymujemy- zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba, rozwijanie koncentracji uwagi, rozwijanie umiejętności wokalnych, uświadomienie zależności produktów ze zwierzętami od których pochodzą, rozwijanie sprawności manualnych, przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych, rozwijanie wrażliwości muzycznej. Idzie jesień…z deszczem- poznawanie roli wody w życiu człowieka, rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat, utrwalenie pojęć: mały, duży, rozwijanie małej motoryki, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie spostrzegawczości. Rodzina – największy skarb – wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną, rozwijanie koncentracji uwagi, poznanie instrumentu perkusyjnego – kołatki, rozwijanie empatii wobec członków rodziny, kształtowanie pojęcia para, rozwijanie wyobraźni twórczej, rozwijanie świadomości własnego ciała, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych.Wrzesień

 Poniedziałek, 6 września 2021 r.   ( 10:10 ) 

1. „To jestem Ja– zapoznanie z kolegami i nauczycielem, rozwijanie słownictwa czynnego, budowanie relacji w grupie, kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy, wdrażanie do współdziałania w grupie, rozwijanie zdolności manualnych, integrowanie dzieci w grupie rówieśniczej, rozwijanie mowy.