Październik

 1. Idzie jesień... przez ogród i sad
 • rozwijanie mowy, 
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów, 
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, 
 • poznawanie cech kwadratu, 
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, 
 • rozwijanie sprawności fizycznej, 
 • rozwijanie umiejętności liczenia,  
 • rozwijanie sprawności manualnej, 
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania,
 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw,
 • poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę.
 1. Idzie jesień... do zwierząt
 • rozwijanie mowy, 
 • poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy, 
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, 
 • rozwijanie umiejętności liczenia, 
 • poznawanie zapasów wiewiórki, 
 • rozwijanie sprawności fizycznej, 
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, 
 • wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał, 
 • rozwijanie sprawności manualnych, 
 • orientowanie się w instrukcji, 
 • odczuwanie i wytwarzanie dźwięków, 
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych, 
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych, 
 • utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów.
 1. Co z czego otrzymujemy
 • poznawanie właściwości fizycznych gliny i piasku, 
 • zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku, 
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
 • orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby, 
 • kształtowanie poczucia rytmu, 
 • rozwijanie zwinności i szybkości, 
 • rozwijanie pamięci muzycznej, 
 • wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania, 
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw, 
 • poznawanie sposobu otrzymywania sera, 
 • poznawanie zwierząt: owcy i barana, 
 • poznawanie pochodzenia wełny, 
 • rozwijanie sprawności manualnej, 
 • poznawanie wyrobów z wełny, 
 • rozwijanie mowy, 
 • poznawanie sposobu otrzymywania papieru, 
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 1. Idzie jesień... z deszczem
 • rozwijanie mowy, 
 • poznawanie pogody, która jest późną jesienią, 
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
 • poznawanie cech prostokąta, 
 • utrwalanie poznanych figur, 
 • rozwijanie gibkości i zwinności, 
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, 
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej, 
 • rozwijanie sprawności manualnych, 
 • poznawanie kolorów tęczy, 
 • zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody, 
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną, 
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych, 
 • poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie, 
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Piosenka "Idą witaminki"

I. Zapukała raz marchewka do przedszkola, 

 za marchewką idą groszek i fasola. 

 Z tyłu się marchewka toczy i przeciera złote oczy. 

 Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść! 

Ref.: Idą, idą witaminki dla całej przedszkolnej rodzinki. 

 Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie! 

 Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie! 

II. Nagle znowu do przedszkola dzwoni dzwonek, 

 a za drzwiami stoją warzywa spóźnione: 

 pomidory i koperek, dwa buraczki i selerek. 

 Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść! 

Ref.: Idą, idą… 

III. Już pietruszka tańczy na chudziutkich nóżkach, 

 a kalafior wkroczył prosto do garnuszka. 

Dzieci szybko myją ręce i czekają, 

by czym prędzej z jarzynkami przy stolikach spotkać się. 

Ref.: Idą, idą…

 

Piosenka "Taniec w deszczu"

I. Zimno, zimno już na dworze, pada deszcz. 

 Kwaśna mina nie pomoże, dobrze wiesz! 

 Lato odfrunęło razem z bocianami, 

 zostawiło stado szarych chmur. 

Ref.: Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz. 

Po pogodę wyrusz z nią bardzo mokrą drogą. 

chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały świat! 

 Taniec w deszczu z parasolem to nie żart! 

 Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap. 

 W kałużach kaloszkami chlap, chlap, chlap! 

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap. 

 W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap! 

II. Deszcz zagląda w nasze okna. Woła nas: 

 „Chodźcie do mnie trochę zmoknąć, czas w sam raz! 

 Zatańczymy razem pod parasolkami, 

 ze mną nigdy nie znudzicie się!” 

Ref.: Gdy jesienny…

 III. Pada, stuka zimny deszczyk, żal go nam. 

 Kto pobiegnie za nim pierwszy: ty czy ja? 

 Trochę potańczymy w kurtkach i kaloszach, 

 jesień z deszczem może nie być zła! 

Ref.: Gdy jesienny…

Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope: )

Fruit and vegetables (Owoce i warzywa); Cooking and eating (Przygotowywanie i jedzenie posiłków)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

Carrots; corn; peas; beetroots; yellow; orange; red; blue; green; purple; pink; soup; Do you want…?; No, thank you!; Yes, I do!

Struktury I kluczowe słownictwo bierne: (Structures and main receptive language),

Oh, dear!; Where can it be?; Can you see…?; Repeat like this!; Put (the flash cards/the minicards) behind your back/on the floor); No peeking!; Hold your hands!; Ready, steady… Go!; Walk!/Run!/Jump!; Close/Open your eyes!; What’s missing?; Would you like some…?; Sit here.; Chop! Make Soup! Cook! Stir!; Smell!; Taste!; Is… good to eat?; It is tasty!; Swat!; Who’s (playing) next?; I’m so clumsy sometimes!; Pick up…; My favourite!; I am hungry. Are you hungry?; Let’s tidy up!; Hands up!; Blow at… (the towers); Pass it on!; Turn around!; Keep it!;

Piosenki: My Rainbow Soup 

Carrots and peas! Doo-bee-dee!

Let’s make a soup for you and me!

Carrots and peas! Chop, chop, chop!

Put them all in the pot!

Stir it, smell it, Taste it with me!

Rainbow soup is good to eat!

Beetroots and corn! Doo-bee-dee!

Let’s make a soup for you and me!

Beetroots and corn! Chop, chop, chop!

Put them all in the pot!

Stir it, smell it, Taste it with me!

Rainbow soup is good to eat!