Grudzień

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

· rozwijanie mowy,

· poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,

· rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

· rozwijanie umiejętności liczenia,

· rozwijanie orientacji przestrzennej,

· rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,

· rozwijanie sprawności fizycznych,

· rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem,

· rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,

· rozwijanie sprawności manualnej,

· wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych,

· poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego,

· rozwijanie słuchu fonematycznego,

· integrowanie się dzieci.

2. Idzie zima ze śniegiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

· rozwijanie mowy,

· zapoznanie z oznakami nowej pory roku,

· rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

· rozwijanie umiejętności liczenia,

· dostrzeganie cykliczności dni tygodnia,

· rozwijanie sprawności fizycznych,

· kształtowanie poczucia rytmu,

· wykonywanie uproszczonych kroków walca,

· rozwijanie sprawności manualnej,

· wykorzystanie w pracy różnych materiałów,

· poznawanie nazw sportów zimowych,

· zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,

· badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu,

ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu.

3. Sztuka bycia dobrym człowiekiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

· kształtuje pozytywne wzorce zachowania oraz dostrzega wartość wzajemnej pomocy

· dostrzega różne aspekty odpowiedzialności i jej znaczenie w relacjach społecznych

· odczytuje komunikaty niewerbalne innych osób świadczące o odczuwanych emocjach i nastrojach

· nabiera opiekuńczego i empatycznego stosunku do zwierząt

· zna wybrane gatunki zwierząt chronionych

· poznaje potrzeby zwierząt domowych i sposoby opiekowania się nimi

· utrwala znajomość poznanych liter

włącza się w akcje i przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym na potrzeby środowiska lokalnego

4. Idą święta

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

· rozwijanie mowy,

· zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,

· rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

· rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

· rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli,

· rozwijanie sprawności fizycznych,

· reagowanie na dźwięki o różnej wysokości,

· rozwijanie swobody ruchów w przestrzeni,

· rozwijanie sprawności manualnej,

· składanie formy przestrzennej według instrukcji,

· zapoznanie z tradycjami świątecznymi,

· przygotowanie prostych wypieków,

· zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom,

utrwalanie swojego adresu zamieszkania.

5. Projekt: Przyjaźń

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

· kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci,

· uświadamianie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,

· zapoznanie z pojęciem przyjaźń,

· uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka,

· kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami,

· kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych,

· integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych,

· odpowiadanie na pytania i formułowanie własnych,

· rozwijanie mowy,

· rozwijanie sprawności fizycznej,

· rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,

· rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów rówieśniczych,

· rozumienie znaczenia wszystkich emocji (przyjemnych/nieprzyjemnych) towarzyszących różnym sytuacjom,

· rozwijanie koncentracji uwagi i mowy,

· rozwijanie sprawności manualnej,

· rozwijanie umiejętności wyrażania siebie za pomocą komunikatów werbalnych,

· rozwijanie pracy w zespole oraz wyobraźni i ekspresji twórczej.

 

Piosenka „Mikołaj pędzi”

1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta

Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach

Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami

Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna

Od domu do domu ciężką pracę ma

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

2. Święty Mikołaju my ci pomożemy

I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy

Potem pod choinką siądziesz razem z nami

Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna

Od domu do domu ciężką pracę ma

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

Piosenka „Zima”

I. Taka cisza dookoła,

tak się zmienił park i sad.

Nocą przyszła do nas zima,

zasypała śniegiem świat.

Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg.

Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg.

II. Patrz, śnieżynki tańczą walca

i wirują z wiatrem w takt.

Wznoszą się wysoko w górę.

Niech ten taniec długo trwa.

Ref.: Pada śnieg…

III. Jest tak pięknie, tak jak w bajce,

jakby ktoś odmienił świat.

Jakby czarodziejską różdżką

zmienił wszystko wokół nas.

Ref.: Pada śnieg…

 

„Tydzień” Jan Brzechwa

Tydzień dzieci miał siedmioro: “Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”

Ale przecież nie takłatwo Radzić sobie z liczną dziatwą:

Poniedziałek już od wtorku Poszukuje kota w worku,

Wtorek środę wziął pod brodę: “Chodźmy sitiem czerpać wodę.”

Czwartek w górze igłą grzebie I zaszywa dziury w niebie.

Chcieli pracę skończyć w piątek, A to ledwie był początek.

Zamyśliła się sobota: “Toż dopiero jest robota!”

Poszli razem do niedzieli, Tam porządnie odpoczęli.

Tydzień drapie się w przedziałek: “No a gdzie jest poniedziałek?”

Poniedziałek już od wtorku Poszukuje kota w worku –

Piosenka „Domowe święta”

I. Lubię, kiedy grudzień

biega już po świecie,

bo niedługo święta,

sami rozumiecie.

Zbierze się rodzinka tu,

przy świątecznym stole,

gwiazdka w górze, my – na dole,

razem w blasku świec.

Ref.: Święta z choinkami, święta z prezentami,

pełne ciepłych rąk i serc, co grzeją w krąg.

Święta z życzeniami, święta z kolędami,

święta zawsze są tam, gdzie jest mój dom,

tam gdzie jest mój dom.

II. Lubię granie dzwonków

i w światełkach miasto.

Gdy choinkę stroję,

z kuchni pachnie ciasto.

Chodzę na paluszkach

i mikołaja szukam.

W szybę okna lekko stukam,

by przyjechał dziś.

Ref.: Święta z choinkami…

III. Gdy polecą płatki

ze śnieżnego nieba,

czuję, że do szczęścia

tak niewiele trzeba.

Troszkę przytulenia

z cudowną mą rodzinką,

niespodzianki pod choinką –

oto magia świąt!

Ref.: Święta z choinkami…

Język angielski

 

Zakres tematyczny: (Topic range and scope: )

Toys (zabawki), Colours (kolory), Numbers 1-3 (liczby 1-3).

Kluczowe słownictwo: (key vocabulary: )

Doll, ball, train, yo-yo, plane, green, brown, orange, one, two, three, magic.

Struktury i kluczowe słownictwo bierne: (Structures and main receptive language)

Oh, boy!; Where’s my toy?; It is a... (doll)?; 1,2,3; Look for the ...(doll) with me!; bounce; swoosh; fly; orange; green; brown; For me!; Let’s paint!; Paint with... (yellow/...)!; What’s colour’s this/that? Put it on the table(s)/floor; Who painted it?

 

PIOSENKI: Tidy up!

Tidy up tidy up

everybody tidy up.

Tidy up

Help me please

Tidy up

Just like this!

Tidy up tidy up

everybody tidy up.

Tidy up

Help me please

Tidy up

Just like this!