Styczeń

 

Temat tygodnia: Mijają dni, miesiące, lata 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:  

• rozwijanie mowy, 

• zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy, 

• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, 

• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, 

• poznawanie nazw miesięcy, 

• rozwijanie szybkości i zwinności, 

• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, 

• rozwijanie reakcji na ustalony sygnał, 

• rozwijanie sprawności manualnej, 

• utrwalanie oznak pór roku, 

• zachęcanie do zakładania hodowli roślin, 

• obserwowanie wzrostu roślin, 

• rozwijanie słuchu fonematycznego, 

• utrwalanie nazw miesięcy, 

• rozwijanie sprawności fizycznej. 

Temat tygodnia: Zima i zwierzęta 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:  

• rozwijanie mowy, 

• poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce, 

• utrwalanie poznanych znaków matematycznych, 

• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, 

• rozwijanie orientacji przestrzennej, 

• rozwijanie umiejętności liczenia, 

• zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8, 

• rozwijanie sprawności fizycznej, 

• reagowanie ruchem na dźwięki o różnej wysokości, 

• reagowanie na ustalone sygnały, 

• rozwijanie sprawności manualnej, 

• utrwalanie wyglądu i nazw ptaków zimujących w Polsce, 

• rozwijanie wyobraźni, 

• utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych, 

• poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej, 

• zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych, 

• utrwalanie nazw zwierząt leśnych. 

Temat tygodnia: Babcia i dziadek 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:  

• rozwijanie mowy, 

• wzbudzanie szacunku dla osób starszych, 

• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, 

• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, 

• rozwijanie umiejętności liczenia, 

• rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych, 

• utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb, 

• rozwijanie sprawności fizycznej, 

• umuzykalnianie dzieci, 

• rozwijanie umiejętności wyrażania świata za pomocą komunikatów niewerbalnych, 

• rozwijanie sprawności manualnej, 

• zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom, 

• rozwijanie mowy i pamięci, 

• docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków, 

• aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach, 

• obserwowanie swoich możliwości na tle innych. 

Temat tygodnia: Projekt: Bezpieczeństwo zimą 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:  

• ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie, 

• wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych, 

• zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy, 

• zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy, 

• odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki pytań do pojęcia bezpieczeństwo zimą, 

• poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą, 

• zapoznanie z zimowymi sportami, 

• dostosowanie ubioru do warunków pogodowych, 

• rozwijanie umiejętności dodawania, 

• odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc, 

• utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą, 

• uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia, 

• rozwijanie sprawności fizycznej, 

• utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy warunkach zimowych, 

• rozwijanie umiejętności współpracy w zespole. 

 

Piosenka „Biegnie miesiąc za miesiącem” (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk) 

I. Biegnie miesiąc za miesiącem, 

 styczeń, luty, marzec. 

 W styczniu, lutym zimno, 

 marzec więc o wiośnie marzy. 

 I przychodzi wiosna. 

 Kwiecień zakwita kwiatami, 

 tańczy z majem, tańczy z czerwcem, 

 razem z motylami. 

II. Latem, w lipcu, lipy kwitną 

 miododajnym kwieciem. 

 W sierpniu żniwa, więc od sierpa 

 miesiąc ten tak zwie się. 

 A we wrześniu kwitną wrzosy. 

 W sadach i ogrodach 

 mnóstwo warzyw i owoców 

 ma dla nas przyroda. 

III. W październiku zwykle bywa 

 piękna złota jesień. 

 Z drzew listopad zrywa liście, 

 deszcze, słoty niesie. 

 Grudzień jest miesiącem, 

 który przychodzi wraz z zimą, 

 ukochanym mikołajem, 

 choineczką miłą. 

Piosenka „Ptasi bar” (sł. i muz. Krystyna Gowik) 

I. Przyszła zima, otwieramy ptasi bar, ptasi bar, 

 w którym zawsze jest wesoło, zawsze gwar. 

 Pan wróbelek jest kelnerem, woła głośno tak: 

 „Zaproszenie tutaj ma każdy ptak!” 

Ref.: Ptasi bar czynny jest cały dzień. 

 Można dostać tu śniadanko i obiadek też. 

 Nie odleci zimą stąd żaden głodny ptak. 

 Karmnik to jest ptasi bar – tak, tak, tak! 

II. W ptasim barze pełno gości, dziobią tu, dziobią tam, 

 ziarno, chlebek i słodkości dla nich mam. 

 Dwie sikorki już czekają na słoninki smak. 

 Zaproszenie tutaj ma każdy ptak. 

Ref.: Ptasi bar… 

III. Miło tutaj i wesoło, gwiżdże kos, ćwierka gil, 

 lubię spędzać tu codziennie kilka chwil. 

 I choć wicher śnieg przywiewa – mroźny zimy znak, 

 zaproszenie tutaj ma każdy ptak. 

Ref.: Ptasi bar… 

 

Piosenka „Wesoła para” (sł. i muz. Krystyna Gowik). 

I. Moja babcia i mój dziadek zawsze dają sobie radę. 

 Czy to w zimie, czy to w lecie, 

 smutków u nich nie znajdziecie. 

 A gdy mi się marzy tak coś dobrego zjeść, 

 to wołają mnie, to wołają mnie: 

 – Chodź tu i ciasteczko weź! 

Ref: Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam. 

 Dziadków wesołych mam. 

 Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam. 

 I nikomu ich nie oddam. 

II. Moja babcia i mój dziadek to sportowcy jak marzenie. 

 Na siłowni ćwiczą w parku i pływają na basenie. 

 A gdy chcę na spacer z dziadkami gdzieś się przejść, 

 to wołają mnie, to wołają mnie: 

 – Tylko pieska z sobą weź! 

Ref: Daba dam… 

III. Moja babcia i mój dziadek 

 tak mnie zawsze rozśmieszają. 

 Czy kolacja, czy obiadek, 

 to wesołe minki mają. 

 A gdy muszę wracać i mówię dziadkom: cześć! 

 To wołają mnie, to wołają mnie: 

 – Dobry humor od nas weź! 

Ref: Daba dam… 

Język angielski

Zakres tematyczny (Topic range and scope):

Clothes (ubrania); Weather (Pogoda); Numbers 1-3 (Liczby 1-3); Winter (Zima); Body parts (Części ciała).

Kluczowe słownictwo (Key vocabulary):

Hat; scarf; jumper; coat; boots; (It’s) hot!; (It’s) cold; Where is your... Put on your... Numbers 1-3; snow; snowballs; snowman; eyes; nose; mouth; tummy.

Struktury i kluczowe słownictwo bierne (Structures and main receptive language):

Just like me!; Look, what’s that?; Three... two... one... Stop!; What colour is ...?; Turn around and close your eyes!; Where is the...?; Pass the bag!; Take something out of the bag!; Where do they go?; March!; Point to the ... hat (jumper/boots/....)!; Draw!; Colour! Cut; Fold: Flipbooks ready?; Let’s play!; Put your hand/foot on the hat (coat/...); Boo says...; Pass the cards on; Swap your placese!; What’s in the brown (blue/...) circle?; Bounce with me!; Boo is a ball!; Max is cold!; Splash!

Piosenka (a song):

t’s snowing, It’s cold

It’s snowing, it’s snowing,

It’s snowing heavily! x3

It’s cold, it’s cold,

One,

Two,

Three! x3