Kwiecień

1. Wiosenne powroty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

· rozwijanie mowy,

· poznawanie nazw ptaków,

· rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

· dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,

· rozwijanie sprawności fizycznej,

· utrwalanie poznanej piosenki,

· rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni,

· rozwijanie sprawności manualnej,

· utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi,

· rozwijanie mowy,

· budzenie zainteresowania przyrodą,

· zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu,

· zintegrowanie dzieci,

zapoznanie z wyglądem szpaka.

2. Wielkanoc

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

· rozwijanie mowy,

· poznawanie zwyczajów wielkanocnych,

· rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej,

· przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu,

· poznawanie różnych pisanek,

· rozwijanie sprawności fizycznej,

· kształtowanie poczucia rytmu,

· tworzenie akompaniamentu do zwrotek piosenki,

· rozwijanie sprawności manualnej,

· składanie i zaginanie papieru według instrukcji,

· poznawanie budowy i właściwości jajka,

· zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek,

· zapoznanie z tym, do czego można wykorzystać jajka,

· przygotowanie prostych potraw z jajek,

zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek.

3. Wiosna na wsi

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

· rozwijanie mowy,

· poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka,

· rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej,

· rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

· rozwijanie umiejętności mierzenia,

· mierzenie długości stopami, krokami,

· rozwijanie sprawności fizycznej,

· rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,

· rozwijanie umiejętności stosowania różnego metrum podczas rytmizowania tekstu,

· rozwijanie sprawności manualnej,

· poznawanie nowej techniki plastycznej,

· poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka,

· utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,

· zachęcanie do wspólnego działania,

poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania.

4. Dbamy o przyrodę

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

· rozwijanie mowy,

· kształtowanie postaw proekologicznych,

· rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,

· utrwalanie poznanych liter,

· rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

· rozwijanie umiejętności liczenia,

· rozwijanie sprawności fizycznej,

· ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej,

· rozwijanie umiejętności wokalnych,

· rozwijanie sprawności manualnych,

· zachęcanie do segregowania śmieci,

· zakładanie hodowli według instrukcji rysunkowej,

· wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin,

· zachęcenie do dbania o swoje najbliższe środowisko,

wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę.

 

Piosenka „Koszyczek dobrych życzeń”

I. Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku, a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku. Dwie kiełbaski pachnące są, sól i pieprz, by był pyszny smak. Dziwi się biały baranek: O! Kto to wszystko będzie jadł??

Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł, a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń. Gdy życzenia złożyć chcesz, coś z koszyczka szybko bierz! I życz szczęścia, pomyślności, a na święta dużo gości!

II. Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała. Był baranek i dużo pisanek, i kiełbaska niemała. Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat, lecz babcia z dziadkiem dziwili się: kto to wszystko będzie jadł?? III. Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał życzenia. Od pisanek kolory pożyczę, od baranka marzenia.

I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyczku pyszności są, a mamy i babcie, i ciocie też z życzeniami dają go.

Piosenka „Na podwórku”

I. Na podwórku na wsi jest mieszkańców tyle, że aż gospodyni trudno zliczyć ile.

Ref.: Kury, gęsi i perliczki, i indyki, i indyczki. Jest tu kwoka z kurczętami, mama kaczka z kaczętami. Piękny kogut Kukuryk i kot Mruczek, i pies Bryś. Więc od rana słychać wszędzie

kukuryku, kwa, kwa, gę, gę, hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul – podwórkowy chór. II. Koń kasztanek w stajni, a w oborze krowa, tam w zagrodzie owce i brodata koza.

Ref.: Kury, gęsi i perliczki…itd.

III. A tu są króliki: i duże, i małe, łaciate i szare, i czarne, i białe.

Ref.: Kury, gęsi i perliczki… itd.

 

Piosenka „Ochroń Ziemię”

I. Mieszkamy na wielkiej kuli.

Ta kula to nasza Ziemia.

Dorośli ciągle na tej Ziemi

chcą wszystko zmieniać.

Wycinają drzewa,

śmiecą na leśnej łące,

czarny dym z kominów leci

i zasłania słońce.

Ref.: Ochroń Ziemię,

bądź jej przyjacielem.

Ty i ja – jest tu dzieci wiele.

Im więcej nas,

tym dla Ziemi lepszy czas. (2x)

II. Gdy wszystkie na świecie dzieci

zadbają o piękno Ziemi,

to wszystko skończy się szczęśliwie,

nic się nie zmieni.

W ogromnym kosmosie

Ziemia się nie zgubi,

gdy ją każdy mały człowiek

nauczy się lubić.

Ref.: Ochroń Ziemię,

bądź jej przyjacielem.

Ty i ja – jest tu dzieci wiele.

Im więcej nas,

tym dla Ziemi lepszy czas. (2x)

Język angielski:

Zakres tematyczny (Topic range and scope):

Family (rodzina); Nature (przyroda); Numbers 1-10 (liczby 1-10);

Struktury i kluczowe słownictwo bierne (Structures and main receptive language):

Where is daddy (mummy/...)? Where are you? This is the elf family! Clap;tap; pat; finger; I love you! Put the... (daddy) on your finger, like this; Here I am! Who’s this? Draw you... (daddy!); Follow me! Let’s run (hop/fly)! Say cheese!; Roll and throw!; What’s under ... (red/...)? Listen and point! Can I have the (purple bush)? Point to... (the pink flower)! Wake up! It is Family Day! Show me... (the pink flower) Press out ... (the daddy/ the mummy)! Fold the puppet, like this! Roll and Throw! Let’s make a picture string! Line up! Who wants... a purple bush? Give your card to somebody... Click! Look at the photo! Do you like it?

Vocabulary (słownictwo):

Mummy; daddy; brother; sister; baby; flower; bush; tree; pink; purple; green; clap; tap; pat; finger; family photo; Follow me!; Say cheese!

A song (piosenka):

Oh, Family!

Oh, Family!

Oh, Families!

Oh, Families!

Family, family, we are a family.

Oh, families, oh, families, many kinds of families.

Some families are big.

Grandma, grandpa, sister and brother

Some families are small.

Father, mother and me

Family, family, I love my family.

Oh families,

oh, families,

many kinds of families.