Wrzesień

1. To jestem ja

Cele ogólne:

· zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,

· rozwijanie mowy,

· wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,

· zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,

· dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,

· rozwijanie sprawności ruchowej,

· poznawanie ważniejszych regionów Polski,

· rozwijanie sprawności manualnych,

· umuzykalnianie dzieci,

· poznawanie narządów zmysłów,

· utrwalanie nazw części ciała,

poznawanie różnych stanów emocjonalnych.

2. Moja grupa

Cele ogólne:

· rozwijanie sprawności manualnej,

· rozwijanie sprawności fizycznej,

· utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren,

· umuzykalnianie dzieci,

· dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,

poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grup

3. Moja droga do przedszkola

Cele ogólne:

· poznawanie zasad ruchu drogowego,

· rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,

· zapoznanie z kołem,

· rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości,

· rozwijanie sprawności fizycznej,

· rozwijanie umiejętności wokalnych,

· wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce,

· rozwijanie sprawności manualnych,

· rozwijanie słuchu fonematycznego,

zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi.

4. Idzie jesień… przez las, park

Cele ogólne:

· zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,

· poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,

· rozwijanie mowy, utrwalanie oznak jesieni,

· rozwijanie sprawności manualnej,

· rozwijanie wyobraźni,

· utrwalanie kolorów jesieni,

· rozwijanie umiejętności wokalnych,

· obrazowanie tekstu piosenki ruchem,

· rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu,

· poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,

· rozwijanie sprawności fizycznej,

rozwijanie mowy i pamięci.

 

PIOSENKA

„ Pięć zmysłów mam”

Pięć zmysłów mam I wszystkie znam Pięć zmysłów mam I wszystkie znam

Oko widzi patrzy w koło Czy jest smutno czy wesoło

Pięć zmysłów mam I wszystkie znam Pięć zmysłów mam I wszystkie znam

Ucho słucha nasłuchuje Co usłyszy to notuje

Pięć zmysłów mam I wszystkie znam Pięć zmysłów mam I wszystkie znam

Nos wywącha zapach wszelki I ten piękny i ten średni

Pięć zmysłów mam I wszystkie znam Pięć zmysłów mam I wszystkie znam

Język smaki podpowiada Pyszna każda jego rada

Pięć zmysłów mam I wszystkie znam Pięć zmysłów mam I wszystkie znam.

https://www.youtube.com/watch?v=EL9-xoZbnYk 

 

WIERSZ

„ Ruch uliczny”

Kiedy rano idę z mamą do przedszkola,

Przechodzimy przez ruchliwe skrzyżowanie.

Samochody jadą szybko, każdy w swoją stronę-

My stoimy i czekamy, aż światło będzie zielone.

Na plecaku odblaskowe mam światełka,

I przechodzę przez ulicę tam, gdzie zebra.

Mama albo tata mocno trzyma mnie za rękę,

Bo wiem o tym: z dorosłymi na drodze zawsze bezpieczniej.

 

PIOSENKA

"Idzie jesień poprzez świat" K. Gowik

1.Kwitną astry kolorowe, liście lecą mi na głowę, w polu kopią kartofelki, bo już czas! Jesień wita świat, wita nas! Ref.: Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat. Wrzesień w kolorowe liście wpadł! O tak! Idzie jesień, za nią słońca złoty blask. Witaj, witaj wśród nas, witaj w śród nas. 2. W sadzie jabłka malowane do koszyka skaczą same. Babie lato plącze nitki, bo już czas! Jesień wita świat, wita nas! Ref.: Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat. Wrzesień w kolorowe liście wpadł! O tak! Idzie jesień, za nią słońca złoty blask. Witaj, witaj wśród nas, witaj w śród nas. 3. W lesie kwitną piękne wrzosy Grzybki rosną w kroplach rosy. Na wycieczkę chodzimy razem, bo już czas. Jesień wita świat, wita nas! Ref.: Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat. Wrzesień w kolorowe liście wpadł! O tak! Idzie jesień, za nią słońca złoty blask. Witaj, witaj wśród nas, witaj w śród nas.

https://www.youtube.com/watch?v=1GzJebMjgQE

WIERSZ

Proszę i dziękuję to są miłe słowa,

Klaszczą moje dłonie i cieszy się głowa.

Raz dwa trzy, raz dwa trzy

Cieszmy się ja i ty.

Buzia się uśmiecha od ucha do ucha,

Kiedy mnie poprosisz, to ja chętnie słucham.

Raz dwa trzy, raz dwa trzy

Słucham ja, słuchasz ty.

Wiem kiedy powiedzieć też słowo przepraszam,

Rękę ci podaję, do zgody zapraszam.

Raz dwa trzy, raz dwa trzy

Proszę ja, prosisz ty.

Te słowa są dobre i warto je umieć,

Pomogą mi siebie i ciebie rozumieć.

Raz dwa trzy, raz dwa trzy

Lubmy się ja i ty.