Październik

1. Idzie jesień do zwierząt 

 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy 
 • poznawanie zapasów wiewiórki 
 • utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów 
 • rozwijanie słuchu fonematycznego 
 • rozwijanie umiejętności liczenia 
 • nabywanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby 
 • uczestniczenie w zabawach badawczych (np.jak powstaje dźwięk) 
 • orientowanie się w instrukcji 
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych 
 • rozwijanie umiejętności wokalnych 
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż) 

2. Co z czego otrzymujemy. Ekologiczna żywność. 

 • poznawanie właściwości fizycznych gliny i piasku, 
 • zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku, 
 • poznawanie ekologicznego sposobu uprawy roślin 
 • poznawanie sposobu otrzymywania sera, 
 • poznawanie zwierząt: owcy i barana, 
 • poznawanie pochodzenia wełny, 
 • poznawanie wyrobów z wełny 
 • poznawanie sposobu otrzymywania papieru, 
 • rozwijanie pamięci muzycznej, 
 • wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania 
 • rozwijanie sprawności fizycznej 
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

3.Idzie jesień z deszczem 

 • poznawanie pogody, która jest późną jesienią,  
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,  
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych,  
 • poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie,  
 • poznawanie cech prostokąta,  
 • utrwalanie poznanych figur,  
 • rozwijanie gibkości i zwinności,  
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,  
 • rozwijanie sprawności manualnych,  
 • poznawanie kolorów tęczy,  
 • zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody,  
 • poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie,  
 • rozwijanie sprawności fizyczne 

4.Moja rodzina. 

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.) 
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny 
 • podawanie cech rodziców, 
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów 
 • budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom, 
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur, 
 • rozwijanie umiejętności liczenia, 
 • rozwijanie szybkości i zwinności, 
 • wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych, 
 • poznawanie właściwości magnetycznych magnesu 
 • podawanie cech rodziców, 
 • uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne, 
 • rozwijanie sprawności fizycznej. 

Piosenka „Taniec w deszczu” 

Zimno, zimno już na dworze, pada deszcz. 

Kwaśna mina nie pomoże, dobrze wiesz! 

Lato odfrunęło razem z bocianami, 

zostawiło stado szarych chmur

     Ref.: Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz. 

               Po pogodę wyrusz z nią bardzo mokrą drogą. 

              chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały świat! 

              Taniec w deszczu z parasolem to nie żart! 

              Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap. 

             W kałużach kaloszkami chlap, chlap, chlap! 

             Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap. 

             W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap! 

Deszcz zagląda w nasze okna. Woła nas: 

„Chodźcie do mnie trochę zmoknąć, czas w sam raz! 

Zatańczymy razem pod parasolkami, 

ze mną nigdy nie znudzicie się!” 

      Ref.: Gdy jesienny… 

III. Pada, stuka zimny deszczyk, żal go nam. 

Kto pobiegnie za nim pierwszy: ty czy ja? 

Trochę potańczymy w kurtkach i kaloszach, 

jesień z deszczem może nie być zła! 

Ref.: Gdy jesienny… 

 

Wiersz „Co to jest ekologia?” 

Ekologia – mądre słowo, 

a co znaczy – powiedz, sowo? 

Sowa chwilę pomyślała 

i odpowiedź taką dała: 

„To nauka o zwierzakach, 

lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 

Mówiąc krótko, w paru zdaniach, 

o wzajemnych powiązaniach 

między nami, bo to wszystko 

to jest nasze środowisko. 

Masz je chronić i szanować” 

– powiedziała mądra sowa… 

Wiersz” Kropelki” 

Kapu, kap! 

Kapu, kap! 

Kropla woła: − Złap mnie! Złap! 

Deszcz szeleści, 

pada, kapie. 

Kto kropelki 

deszczu złapie? 

Kapu, kap! 

Kapu, kap! 

– Ty, kałużo, krople złap! 

Łapie krople więc kałuża, 

ale tylko się nachmurza. 

– Jak mam łapać te kropelki, 

gdy zmieniają się w bąbelki? 

Jak to dziwnie się odbywa, 

wpadła kropla – bąbel pływa! 

Kto nauczy wreszcie mnie, 

czy złapałam je, czy nie? 

Język angielski

Zakres tematyczny: (Topic range and scope: )

Fruit and vegetables (Owoce i warzywa); Cooking and eating (Przygotowywanie i jedzenie posiłków)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

Carrots; corn; peas; beetroots; yellow; orange; red; blue; green; purple; pink; soup; Do you want…?; No, thank you!; Yes, I do!

Struktury I kluczowe słownictwo bierne: (Structures and main receptive language),

Oh, dear!; Where can it be?; Can you see…?; Repeat like this!; Put (the flash cards/the minicards) behind your back/on the floor); No peeking!; Hold your hands!; Ready, steady… Go!; Walk!/Run!/Jump!; Close/Open your eyes!; What’s missing?; Would you like some…?; Sit here.; Chop! Make Soup! Cook! Stir!; Smell!; Taste!; Is… good to eat?; It is tasty!; Swat!; Who’s (playing)

next?; I’m so clumsy sometimes!; Pick up…; My favourite!; I am hungry. Are you hungry?; Let’s tidy up!; Hands up!; Blow at… (the towers); Pass it on!; Turn around!; Keep it!;

Piosenki: My Rainbow Soup

Carrots and peas! Doo-bee-dee!

Let’s make a soup for you and me!

Carrots and peas! Chop, chop, chop!

Put them all in the pot!

Stir it, smell it, Taste it with me!

Rainbow soup is good to eat!

Beetroots and corn! Doo-bee-dee!

Let’s make a soup for you and me!

Beetroots and corn! Chop, chop, chop!

Put them all in the pot!

Stir it, smell it, Taste it with me!

Rainbow soup is good to eat!