Styczeń

 

1. Mijają dni, miesiące, lata

· zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy,

· poznawanie nazw miesięcy,

· rozwijanie szybkości i zwinności,

· rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

· rozwijanie reakcji na ustalony sygnał,

· rozwijanie sprawności manualnej,

· utrwalanie oznak pór roku,

· zachęcanie do zakładania hodowli roślin,

· obserwowanie wzrostu roślin,

· rozwijanie słuchu fonematycznego,

· utrwalanie nazw miesięcy,

2.Zima i zwierzęta

· poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce i sposobów pomocy im,

· utrwalanie nazw zwierząt leśnych i sposobów pomocy im,

· rozwijanie postawy proekologicznej,

· poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej,

· rozwijanie orientacji przestrzennej,

· rytmiczny, samodzielny, swobodny podział słów podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu,

· wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie),

· reagowanie ruchem na dźwięki o różnej wysokości,

· reagowanie na ustalone sygnały,

· lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej

· wykorzystywanie srebrnego brokatu w działaniach plastycznych

· rozwijanie wyobraźni,

· utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych,

3. Babcia i Dziadek.

· rozwijanie mowy,

· wzbudzanie szacunku dla osób starszych,

· rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,

· rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

· rozwijanie umiejętności liczenia,

· rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych,

· utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,

· rozwijanie sprawności fizycznej,

· umuzykalnianie dzieci,

· rozwijanie umiejętności wyrażania świata za pomocą komunikatów niewerbalnych,

· rozwijanie sprawności manualnej,

· zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom,

· docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków,

· aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach,

4.Projekt „Bezpieczeństwo zimą”

· ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,

· wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,

· zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,

· zapoznanie z zimowymi sportami,

· odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc,

· rozwijanie umiejętności współpracy w zespole,

· uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia,

poszerzanie rozwijanie doświadczeń plastycznych poprzez wykorzystywanie różnorodnego materiału – wata,

· rozwijanie umiejętności dodawania,

Wiersz: „ O dwunastu miesiącach.”

Kiedy Nowy Rok witamy to miesiące odliczamy:

Styczeń chłodem wszystkich studzi las, zwierzęta oraz ludzi.

Luty mrozem jest podkuty, trzeba nosić ciepłe buty.

Marzec miesza w garncu pogody, czasami jest słońce, czasami chłody.

Kwiecień na drzewach liście rozwija, gdy ciepła wiosna temu sprzyja.

Maj to miesiąc jest wzorowy świat się staje kolorowy.

Czerwiec w ciepłych barwach chodzi, bo wakacji czas nadchodzi.

Lipiec słońcem pięknym nęci, by do ruchu nas zachęcić.

Sierpień kosz owoców wnosi, byśmy wszyscy byli zdrowsi.

Wrzesień - już wakacji minął czas, więc przedszkole wita nas!

Październik w kolorowych liściach hasa i do parku nas zaprasza.

Listopad gubi liście z drzew, wieje wiatr i pada deszcz.

Grudzień wita nas Świętami, a Mikołaj prezentami.

Piosenka „Ptasi bar”

Przyszła zima, otwieramy ptasi bar, ptasi bar,

w którym zawsze jest wesoło, zawsze gwar.

Pan wróbelek jest kelnerem, woła głośno tak:

„Zaproszenie tutaj ma każdy ptak!”

Ref.: Ptasi bar czynny jest cały dzień.

Można dostać tu śniadanko i obiadek też.

Nie odleci zimą stąd żaden głodny ptak.

Karmnik to jest ptasi bar – tak, tak, tak!

I w ptasim barze pełno gości, dziobią tu, dziobią tam,

ziarno, chlebek i słodkości dla nich mam.

Dwie sikorki już czekają na słoninki smak.

Zaproszenie tutaj ma każdy ptak.

Ref.: Ptasi bar…

Miło tutaj i wesoło, gwiżdże kos, ćwierka gil,

lubię spędzać tu codziennie kilka chwil.

I choć wicher śnieg przywiewa – mroźny zimy znak,

zaproszenie tutaj ma każdy ptak.

Ref.: Ptasi bar…

Piosenka: „Nasi kochani Babcia i dziadek”

Gdy babcia i dziadek idą na spacer, nie idą sami,

Bardzo się cieszą, że mogą w parku wędrować z nami.

Są uśmiechnięci i czasu mają zawsze tak wiele

jakby w tygodniu codziennie były same niedziele.

Ref. Babciu, dziadku poczekajcie zaraz przybiegniemy.

Na ławeczce pod kasztanem razem usiądziemy.

Opowiecie co tam słychać na szerokim świecie.

Jak zrozumieć trudne sprawy wy najlepiej wiecie.

Babcia i dziadek! Są zawsze blisko. Tak nas kochają,

że wszystkie siły i czas swój cały nam poświęcają.

A kiedy mamy jakieś kłopoty albo zmartwienie

możemy zawsze liczyć na pomoc i pocieszenie.

Wiersz „Zima” D. Gellner

Zima wcale nie jest cicha.

W zimie wiele głosów słychać:

Dzwonią dzwonki, trzeszczą sanie -

To jest właśnie zimy granie.

Mróz

Wygrywa groźnym palcem

Na klawiszach sopli walce,

Wiatr za płotem gwiżdże, hula...

Bęc

Upadła śnieżna kula.

Pewnie dzieci grają w śnieżki.

Szurr - ktoś zgarnia

Śnieg ze ścieżki.

Dzwoniec gubi się w piosence,

A my

Wyciągnijmy ręce

I chwytajmy śnieg mięciutki - śnieżne gwiazdy,

Zimy nutki.

Język angielski

 

Zakres tematyczny: (Topic range and scope:)

Carnival (Karnawał)

Kluczowe słownictwo: (Key Vocabulary:)

carnival; mask; fairy; cowboy; magic wand; dress; hat; badge; noisy; quiet; costume;

the wheel goes round and round; what will I be today?

Zabawa ruchowo-muzyczna: “ The Fairy Wheel”

(opowiada o tym, kto lub co znajduje się w wagonikach diabelskiego młyna)

The fairy/ cowboy/ noisy/ quiet wheel goes round and round!

Round and round, round and round! The fairy/ cowboy/ noisy/ quiet wheel goes round and round!

At the carnival!

Piosenka: “ I Love Costumes”

What will I be today, what will I be today?

I love playing with my costume!

I’m a pirat/ I’m a doctor/ I’m a chef/ I’m an astronaut/

Imagination, imagination – I can be anything! – I’m a hairstyler!

Imagination, imagination – Life is but a dream! - I’m a bride!

What will I be today, what will I be today?

I love playing with my costume!

I’m a marmaide/ I’m a fire chief/ I’m a magician/ I’m a pilot/

Imagination, imagination – I can be anything! – I’m a cowgirl!

Imagination, imagination – Life is but a dream! - I’m a knight!

What will I be today, what will I be today?

I love playing with my costume!