Koła zainteresowań

 

 

- koło teatralne - celem  koła jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 

 

- koło plastyczne - celem koła są ciekawe, inspirujące techniki plastyczne i na tej podstawie wykonają własne prace artystyczne związane z omawianym tematem. 
 


- koło kodowania - celem koła jest rozwijanie kreatywnego i logicznego myślenie, ćwiczenie samodzielności dzieci, poszerzanie wyobraźni, przygotowanie do nauki programowania.


 - koło tańca ludowego - celem koła jest zapoznanie dzieci z polskimi tradycjami, nauka wybranych tańców ludowych z różnych regionów Polski oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowań związanych z tradycjami ludowymi. Dodatkowo rozwijanie poczucia rytmu, ćwiczenie koordynacji ruchowej, a także uczenie się prawidłowej  reakcji na zmianę tempa, dynamiki, rejestru i nastroju muzyki.  


 - koło taneczno - muzyczne "Konwaliowe Nutki"  - celem działalności kółka jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka i zaspokajanie ich zgodnie z jego potencjałem i możliwościami; stwarzanie dziecku możliwości naturalnej, spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji taneczno-muzycznej. Dzieci poznają utwory instrumentalne, pieśni, piosenki, układy choreograficzne, tańce z przyborem a także ludowe, narodowe, współczesne i inne, rozwiną swoje zainteresowania taneczno - muzyczne oraz nabędą umiejętności gry na instrumentach, a także zapoznają się z elementami kultury innych państw.