Programy


W naszym przedszkolu realizujemy programy wychowania przedszkolnego:

I. "Wokół przedszkola" - program edukacji przedszkolnej autorstwa M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion,
W. Żaby - Żabińskiej,

II. Multisensoryczna nauka j. angielskiego w przedszkolu - program nauczania j. angielskiego dla dzieci
3 -, 6 - letnich autorstwa Ewy Wodnickiej - Dandziłło

III. Program zatwierdzony do użytku szkolnego przez Święty Sobór Polskiego Autokefolicznego Kościoła Prawosławnego uchwałą nr 289 z dn. 30 marca 1999roku.

IV. Program nauczania religii katolickiej - AZ-0-01/20 "Tak! Jezus mnie kocha".


Międzynarodowe, ogólnopolskie i lokalne programy edukacyjne:

2021/2022

 Kubusiowi Przyjaciele Natury

I. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – program edukacyjny

Celem programu jest:

 • popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli
 • wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony ochrony natury
 • uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw

Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i realizowany we wszystkich grupach wiekowych w wieku 3 – 6 lat.

Zobacz obraz źródłowy II. „Czyste powietrze wokół nas” – program edukacyjny

Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i realizowany we wszystkich grupach wiekowych w wieku 3 – 6 lat. Program jest  dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
Cele programu: 

 • uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata
 •   zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 •   wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego
 •   zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 •     zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

III. „Czyściochowe Przedszkole” - program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce, organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior. Celem programu jest: kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, postawy prozdrowotnej, a także utrwalanie umiejętności dotyczących higieny osobistej.  Higiena osobista to jeden z ważniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Przyzwyczajenia i nawyki, które zostaną utrwalane w przedszkolu wpływają na dalszy styl życia. Właśnie dlatego naukę codziennego dbania o higienę należy rozpocząć jak najwcześniej.  

IV. „Skąd się biorą produkty ekologiczne” – ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli. 

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.