Projekty

I. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

 


II. Projekt Edukacyjny "Sensoplastyczne aktywności" - autor Patrycja Stankiewicz

Projekt ma za zadanie pobudzać zmysł: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku poprzez wykorzystanie bezpiecznych produktów i barwników spożywczych. Pomaga odkrywać, rozwijać i wspomagać umiejętność kreatywnego poznawania rzeczywistości. Zajęcia z sensoplastyki mają właściwości terapeutyczne m. in.: uspokajają, odprężają oraz rozładowują napięcie emocjonalne i mięśniowe, ułatwiają nawiązanie kontaktu emocjonalnego i ułatwiają budowanie właściwych relacji oraz uczą współdziałać w grupie.

III. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami” - którego głównym celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowanie wiedzy na temat integracji sensorycznej. 

 

 


IV. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 
„Terapia ręki dla każdego”  
Projekt ogólnopolski spełniający kilka funkcji: przede wszystkim terapeutyczną, usprawniającą i wzmacniającą organizm dziecka, propaguje aktywności również zespołowe, dąży do współpracy, pełni funkcję profilaktyczną dla małych dzieci, aby zapobiegać występowania nawykowych nieprawidłowości w rozwoju motoryki małej.

 

  V. Projekt Edukacyjny "Z Edumuz w logopedię" - głównym założeniem projektu jest profilaktyka logopedyczna prowadzona w oparciu o piosenki Marii Zofii Tomaszewskiej w grupach przedszkolnych.  Zajęcia logopedyczne lub profilaktyki logopedycznej prowadzone w edukacji przedszkolnej są dla dzieci o wiele atrakcyjniejsze jeśli wspomagane są muzyką .Dziecko czuje się wtedy swobodnie , bawi się, nie zwraca uwagi na to że może być w jakiś sposób oceniane. W repertuarze piosenek pani Marii Zofii Tomaszewskiej jest wiele takich , które idealnie nadają się do zajęć logopedycznych lub profilaktyki logopedycznej.