Programy


W naszym przedszkolu realizujemy programy wychowania przedszkolnego:

I. "Wokół przedszkola" - program edukacji przedszkolnej autorstwa M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion,
W. Żaby - Żabińskiej,

II. Multisensoryczna nauka j. angielskiego w przedszkolu - program nauczania j. angielskiego dla dzieci
3 -, 6 - letnich autorstwa Ewy Wodnickiej - Dandziłło

III. Program zatwierdzony do użytku szkolnego przez Święty Sobór Polskiego Autokefolicznego Kościoła Prawosławnego uchwałą nr 289 z dn. 30 marca 1999roku.

IV. Program nauczania religii katolickiej - AZ-0-01/20 "Tak! Jezus mnie kocha".


Międzynarodowe, ogólnopolskie i lokalne programy edukacyjne:

2021/2022

I. „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Jego celem jest promocja zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami. Uczy on różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

 

  II. „Zdrowo i sportowo” – program edukacyjny mający na celu zwiększanie świadomości na temat roli i wagi aktywności fizycznej (również odpowiedniego odżywiania i odpoczynku, tzn. właściwej dawki i jakości snu) w prawidłowym rozwoju fizycznym oraz psychicznym dziecka, a także przeciwdziałaniu pandemii chorób cywilizacyjnych (w tym nadwagi i otyłości, cukrzycy typu 2, wad postawy).