Programy


W naszym przedszkolu realizujemy następujące programy:

- "Wokół przedszkola" - program edukacji przedszkolnej autorstwa M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby - Żabińskiej,

- Multisensoryczna nauka j. angielskiego w przedszkolu - program nauczania j. angielskiego dla dzieci 3 -, 6 - letnich autorstwa Ewy Wodnickiej - Dandziłło


Programy własne:

- "Przekraczam próg przedszkola" - program adaptacyjny

- "Podlasie - mój mały świat"- program edukacji regionalnej

- "Tradycje w polskim domu"- program edukacyjny dla dzieci 5 - 6 letnich

- "Znamy swoje prawa – przedszkolaki poznają prawa dziecka"

- "Rodzina i przedszkole" - program współpracy z rodzicami

- "Z nutkami przez świat" - program koła taneczno - muzycznego 

- "Spotkania z przyrodą" - program koła przyrodniczo - ekologicznego

- "Kuchcikowo" - program koła kulinarnego


Międzynarodowe, ogólnopolskie i lokalne programy edukacyjne:

- "Przyjaciele Zippiego" - międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku
5 - 8 lat

- "Klimatolubne przedszkolaki" - program autorstwa A. Kraszewskiego objęty honorowym patronatem przez Ministra Środowiska,

- "Cała Polska czyta dzieciom" - kampania społeczna mająca na celu wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży

- "Baterie – zagrożenie dla środowiska i ludzi"